Het lage waterpeil van de Rietplas in Emmen kan worden aangepast. Maar dat kost veel geld

Het lage waterpeil van de Rietplas in Emmen kan wel degelijk aangepakt worden. In theorie is van alles mogelijk. Maar de vraag is of de financieel in zwaar weer verkerende gemeente Emmen daaraan miljoenen wil uitgeven.

Het waterpeil in de Rietplas op 6 augustus 2020.

Het waterpeil in de Rietplas op 6 augustus 2020.

Het onderzoek naar het waterpeil van bureau Witteveen + Bos is volgens de gemeente zo goed als klaar. Mogelijke oplossingen zijn het inlaten van water vanuit het Oranjekanaal of de Verlengde Hoogeveense Vaart. Alleen kan dan volgens waterschap Vechtstromen de waterkwaliteit van de Kleine en Grote Rietplas niet meer gegarandeerd worden. Ook het oppompen van diep grondwater zou in theorie een oplossing kunnen zijn.

Volgens woordvoerder Marianne Tiemens van de gemeente is op dit moment nog niet duidelijk wat de verschillende mogelijkheden kosten. Na de zomer worden de uitkomsten besproken met beide wijkverenigingen en de werkgroep Waterpeil, waarin verontruste aanwonenden van de Rietplas zich hebben verenigd.

Regenwater

Net als in 2019 is ook deze zomer het waterpeil van de recreatieplas extreem laag. Alleen regenwater voedt de Rietplas op dit moment. De aanhoudende droogte van de afgelopen jaren heeft dan ook verstrekkende gevolgen.

Streefpeil is 14.65 meter boven NAP, maar die stand is de afgelopen jaren niet meer bereikt. In september vorig jaar was het peil bijvoorbeeld beneden de 14 meter. Normaal gesproken wordt de stand dankzij regenwater behoorlijk opgekrikt in de herfst en winter, maar de peilmeter in het water bij Parc Sandur laat eind januari een stand van ‘slechts’ 14,30 zien.

Half maart is dat zelfs even hoopvol door gestegen naar 14,60 meter, maar sinds eind vorige week zit het peil alweer beneden de 14,20 meter. Met de huidige hitte en droogte daalt het peil snel verder. ,,Tot 4 à 5 centimeter per dag, zoals op donderdag’’, zegt Gert Westerhof van de werkgroep Waterpeil.

Boten lopen vast op zandbanken

Door de lage waterstand lopen boten vast op zandbanken en worden steigers aangetast, omdat de houten fundering niet meer onder water staat. Houten beschoeiingen die dienen als afscheiding tussen water en tuin komen onder druk te staan, omdat er minder tegendruk is door de lage waterstand. Daar hebben honderden bewoners van Woonparc Sandur en de Rietlanden mee te maken.

Volgens voorzitter Harry Burema van de werkgroep Waterpeil kost het aanpakken van beschoeiingen en steigers bewoners al gauw 15.000 tot 20.000 euro. Westerhof zegt iemand te kennen die zelfs bijna 50.000 euro heeft uitgegeven voor een nieuwe beschoeiing en de aanpak van de weggezakte tuin. Bewoners willen de gemeente laten opdraaien voor de schade.

‘Belofte was wonen aan water, niet aan zandbanken’

Burema: ,,De gemeente is zich terdege bewust van de urgentie van de problematiek. Maar zodra het over geld gaat, wordt het stil. Die vrees is er nu ook wat betreft de mogelijke oplossingen. Alles kost geld, en de verschillende opties lopen al snel in de miljoenen. Geld dat Emmen niet heeft. De gemeente zou daarom de Rietplas als reguliere kostenpost in de begroting moeten opnemen. Wonen aan het water is ons destijds beloofd, en niet wonen aan zandbanken.’’

Westerhof: ,,Schadevergoeding vanwege verrotte steigers en vervanging van de beschoeiing kost ook veel geld. Als de pakweg vijfhonderd aanwonenden gemiddeld 20.000 euro schade hebben, dan zit je ook op 10 miljoen euro.’’

‘Schoon water belangrijk, maar bij te weinig water kun je helemaal niet zwemmen’

De werkgroep beseft dat het inlaten van ‘vreemd water’ uit kanalen gevolgen heeft voor de kwaliteit. ,,Natuurlijk is schoon water belangrijk. Maar als er te weinig water is, kun je helemaal niet meer zwemmen’’, zegt Burema. ,,Wat dat betreft is het inlaten van water vanuit de zuiveringsinstallatie in de buurt ook een mogelijkheid. Maar goed, dan moet daar ook eerst een dure verbinding voor worden aangelegd.’’

Uitdiepen ondiepe passages

De gemeente heeft volgens Burema wel toegezegd volgende maand te beginnen met het uitdiepen van ondiepe passages, zoals bij bruggen en tussen de Kleine en de Grote Rietplas. Ook wildgroei van riet wordt verwijderd. ,,Ja, natuurlijk hadden we die aanpak graag eerder gehad. Nu wil iedereen varen, straks is dat weer gedaan. Maar goed, de gemeente moet ook de capaciteit hebben om zulke werkzaamheden uit te voeren’’, zegt Burema.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu