Scholen in Emmen schrappen lessen over natuur en duurzaamheid wegens geldgebrek. Natuurorganisatie IVN verbijsterd: 'Klimaat en biodiversiteit belangrijker dan ooit'

De gemeente Emmen wil als enige gemeente van Drenthe breken met het IVN als het gaat om lessen over natuur en duurzaamheid op basisscholen. Reden: geldgebrek. Mark Tuit, directeur van IVN Noord, is verbijsterd.

Emmen wil om budgettaire redenen stoppen met de natuureducatie van IVN op basisscholen. Zij kiest voor een ander project waarvoor zij een subsidie krijgt van het Rijk.

Emmen wil om budgettaire redenen stoppen met de natuureducatie van IVN op basisscholen. Zij kiest voor een ander project waarvoor zij een subsidie krijgt van het Rijk. IVN Natuureducatie

Het Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) ondersteunt al jarenlang Drentse basisscholen bij lessen over natuur en duurzaamheid. Het IVN ontwikkelt volledige lespakketten en enkele keren per jaar zijn er bijeenkomsten waar leerkrachten worden bijgepraat over het inhoudelijke aanbod en andere relevante ontwikkelingen. ,,Jaarlijks worden op deze manier in Drenthe 200 basisscholen en zo’n 30.000 leerlingen bereikt’’, zegt Mark Tuit, directeur IVN Noord.

‘Geen losstaande activiteiten, maar een structureel programma’

Tuit spreekt over ‘een uniek en provinciebreed netwerk op het gebied van natuur- en duurzaamheidseducatie’. De Drentse gemeenten en de scholen zijn volgens hem ook vol lof over hoe het allemaal functioneert.

,,Het zijn zijn geen losstaande activiteiten, maar het is een structureel programma waar uiteraard dus ook een bepaalde lijn in zit. Fijn is dat door de jarenlange samenwerking de lijntjes tussen alle betrokkenen kort zijn, waardoor we elkaar dus ook allemaal makkelijk weten te vinden.’’

Toch dreigt Emmen uit het netwerk stappen, volgens Tuit als enige gemeente van Drenthe. ,,Dit scholennetwerk staat niet meer in de begroting van gemeente Emmen opgenomen. En dat terwijl de thema’s die behandeld worden, zoals klimaat, biodiversiteit, voedsel, afval en natuur, urgenter zijn dan ooit.’’

Tuit wijst erop dat ook de scholen in Emmen zeer content zijn over de aanpak van het IVN. ,,Er is zelfs een wachtlijst. We zijn ook educatiepartner van dierenpark Wildlands, nota bene na een tip van de gemeente Emmen.’’

Emmen: kiezen voor ander project, waarvoor we een subsidie krijgen van het Rijk

Tuit heeft raadsleden in Emmen een brandbrief gestuurd met daarin het dringende verzoek niet akkoord te gaan met de plannen van het college van burgemeester en wethouders. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat Emmen geen budget meer heeft voor het ‘project’ van IVN.

,,We hebben als gemeente minder geld beschikbaar en dan moet je keuzes maken. Maar we doen zeker nog wel aan duurzaamheidseducatie. We hebben alleen voor een ander project gekozen en daar hebben we van het Rijk een subsidie voor gekregen. Het is de bedoeling dat dit project op alle scholen in onze gemeente gaat draaien.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Duurzaamheid
Natuur en milieu
Klimaat
Onderwijs
menu