Wethouder Van der Weide van Emmen: Voormalige vuilstort Gat van Reef in Schoonebeek? Zand erover!

De gemeente Emmen neemt de voormalige vuilstortplaats Het Gat van Reef in Schoonebeek over en bedekt het gebied met een laag zand. De bodem is verontreinigd met onder meer minerale olie, benzeen, barium en chloride.

Wethouder Rene van der Weide (Wakker Emmen).  ,,Als je er niet in roert, blijft deze verontreiniging op zijn plek.''

Wethouder Rene van der Weide (Wakker Emmen). ,,Als je er niet in roert, blijft deze verontreiniging op zijn plek.'' Foto: BIANCA VERHOEF

Het Gat van Reef is zo’n 120 bij 170 meter groot en ligt aan de Veenschapsweg in het buitengebied van Schoonebeek. Vroeger was het een zandwinplas. Tussen 1964 en 1975 werd het gat volgegooid met afval. Dit deden volgens de gemeente Emmen meerdere partijen, onder meer de NAM, het voormalige wegenbouwbedrijf Reef en de toenmalige gemeente Schoonebeek.

Hoewel er nu volgens de gemeente geen onaanvaardbare risico’s voor mens- en dier zijn, dient wel nog dit jaar de sanering te beginnen. Op basis van de Wet bodembescherming (Wbb) is er sprake van een zogeheten spoedlocatie.

Afdekken een stuk goedkoper dan graven en afvoeren

Volgens wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) betekent dit niet automatisch dat alle vervuilde grond opgegraven moet worden en verwijderd. ,,In dit geval is het ook een optie om de verontreiniging in de bodem te laten zitten. Dat doen we en we nemen extra maatregelen om te voorkomen dat de verontreiniging zich verder verspreidt. We leggen er een laag schone grond van ongeveer een halve meter bovenop.’’

Omdat het een zogeheten stilstaande vervuiling is, hoeft er volgens de wethouder onder de grond niets te gebeuren. ,,Als je er niet in roert, blijft deze verontreiniging op haar plek. Uiteraard controleren we met een zekere regelmaat of dat ook in de toekomst het geval is.’’ Door voor deze variant te kiezen, is Emmen aanzienlijk minder geld kwijt dan wanneer zij had gekozen voor afgraven en afvoeren. Dan had tot 17 meter diepte gegraven moeten worden.

‘Gemeente Schoonebeek liet dit destijds ontstaan’

De gemeente Emmen neemt het terrein voor het symbolische bedrag van 1 euro over van de huidige eigenaar, Dwarsveen Schoonebeek Onroerend Goed B.V. Emmen ontvangt geld van het rijk om ter plekke passende maatregelen te nemen. ,,We zien het ook als onze verantwoordelijkheid, mede omdat de toenmalige gemeente Schoonebeek deze situatie destijds liet ontstaan.’’

Schoonebeek ging in 1998 bij de gemeentelijke herindeling op in de gemeente Emmen. De NAM, die zich deels verantwoordelijk voelt voor de vervuiling, draagt eveneens bij in de kosten. De huidige perceeleigenaar doet dat niet.

Het Gat van Reef is nu een braakliggend terrein, omgeven door dichte bosschages. De toegang is afgesloten met een hek. Als er een laag schone grond is aangebracht, kan het perceel nog altijd niet worden gebruikt voor landbouw. Daarvoor is de afdeklaag te gering. Wel kan het perceel onder meer worden gebruikt voor het telen van gras, als schapenwei of als trainingsveld voor een hondenvereniging.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu