Emmer winkelier Van Peer strijdbaar

Het Noorderplein in Emmen. FOTO ARCHIEF DVHN

Emmer winkel Jan van Peer Koken, Tafelen & Cadeaus vindt dat zij in 2012 en 2013 grote schade heeft geleden door bouwwerkzaamheden in de omgeving.

Schadevergoeding
Nog altijd vecht eigenaar Ronald van Peer voor een schadevergoeding. In de genoemde jaren werd gewerkt aan de bouw van een parkeergarage onder de huidige Media Markt en aan een opknapbeurt van het Noorderplein.

Volgens Ronald van Peer was zijn bedrijf door deze werkzaamheden veel minder goed bereikbaar en waren bovendien flink wat parkeerplaatsen in de buurt van zijn winkel toen niet te gebruiken. ,,Als je mijn omzetcijfers van de laatste jaren bekijkt, zie je alleen in die specifieke jaren een enorme daling. De reden waarom lijkt mij zonneklaar. Ik vind dat de gemeente daar een redelijke vergoeding tegenover moet stellen. De bouw duurde ook nog tien maanden langer dan gepland.''

Afgewezen
Van Peer diende een aanvraag in voor zogeheten nadeelcompensatie, maar die werd afgewezen. De gemeente, die zich liet adviseren voor de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ), stelde dat er sprake was van een normaal bedrijfsrisico en dat er tijdens de bouwwerkzaamheden voldoende alternatieve parkeerplekken waren. Ook zou Van Peer in vergelijking met andere ondernemers in zijn omgeving niet bovenmatig zijn getroffen en bleef de winkel volgens de gemeente altijd goed bereikbaar.

Van Peer zegt dat een deel van de alternatieve parkeerplaatsen moeilijk te vinden was en stelt ook dat hij niet vergeleken kan worden met veel andere middenstanders. ,,Gezien het assortiment en de omvang van mijn zaak heeft mijn bedrijf echt een bovenregionale functie'', betoogde hij voor de gemeentelijke bezwarencommissie. ,,In mijn vakgebied ben ik de grootste speler van Noord-Nederland, heb ook klanten uit bijvoorbeeld Enschede. Een klantenkring uit een groot gebied, betekent ook dat relatief veel mensen met de auto komen. En dat is de reden waarom ik extra ben getroffen.''

Vraagtekens
Een ambtenaar van de gemeente zette vraagtekens bij het verhaal van Van Peer. ,,Gaan klanten die van ver komen meteen onverrichterzake naar huis als zij moeten zoeken naar een parkeerplaats? Dat lijkt me toch niet.'' De bezwarencommissie worstelde met de kwestie en vooral met de vraag of Van Peer echt een bijzondere positie moet worden toegekend. Op verzoek komt Van Peer daarom de komende tijd met klantgegevens om dit aan te kunnen tonen. Ook komt de ondernemer met cijfers die volgens hem het bewijs leveren voor de omzetdaling.

Volgens Van Peer hebben meerdere ondernemers een beroep gedaan op nadeelcompensatie, maar zijn al deze verzoeken tot nu toe afgewezen. ,,Het gaat mij niet alleen om het geld, maar vooral om het principe. Zo ga je als gemeente niet met ondernemers om die door jouw toedoen forse schade lijden.'' De bezwarencommissie komt na bestudering van de cijfers met een advies.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu