Engerlingen tasten dijken Zuidwest-Drenthe aan

Engerlingen zijn niet alleen een plaag voor voetbalclubs die hun velden geruïneerd zien worden door deze larven van kevers. Ook de dijken in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel lijden er schade door.

Dat meldt het Waterschap Drents Overijsselse Delta, dat net de najaarsinspectie van de waterkeringen achter de rug heeft. Op diverse plaatsen moest schade aan de grasmat op de dijken worden hersteld met zogenoemde bekramming. Deze ‘dijkenpleisters’ moeten op sommige plekken nog worden aangebracht.

De larven van mei- en junikevers of van Johannes- en neushoornkevers vreten aan de wortels van de grasmat. Deze moet als een soort deken de dijken langs rivieren en kanalen beschermen, maar door toedoen van de engerlingen ontstaan kale plekken.

Volgens de inspecteurs van het waterschap waren deze ‘dijkwonden’ dit jaar niet alleen groter in aantal, maar ook qua afmeting. Zij stuitten daarnaast vaker dan in eerdere jaren op duizendknoop. Ook die uit Japan afkomstige probleemplant tast de grasmat aan, wat dijken zwakker of zelfs instabiel kan maken.

Duizendknoop kan bovendien funderingen en kades beschadigen. Het diepe en uitgebreide wortelstelsel maakt bestrijding lastig bij deze plant, die zich bovendien snel verspreidt. Landelijk wordt op diverse plekken geëxperimenteerd met verschillende bestrijdingsmethoden.

De controle werd voorafgegaan door een droge periode. Veel schrale zanddijken waren daardoor bruin verkleurd. De grasmat heeft daardoor minder houvast op de dijk. Ook glijden onderhoudsmachines wat sneller weg, met rijspoorschades tot gevolg.

De dijkinspecteurs stuitten ook op veel lang gewas op de dijken (gras, bloemen, kruiden). Dat maakte de inspecties lastig, omdat deze begroeiing veel schades aan het oog onttrekt. Ook is het aantrekkelijk voor muizen wat weer tot graafschade leidt.

Ook andere schades kwamen dit najaar aan het licht: de inspecteurs stuitten op 6 vossenholen, 30 locaties met konijnenholen en 33 graafschades door honden. De schade door muskusratten (op 95 plekken) was minder ernstig dan in voorgaande jaren.

Nieuws

Meest gelezen

menu