Erfgoedvereniging Bond Heemschut laakt 'niet transparant' verkoopproces Veenhuizen

Het Drentse Landschap breidt haar bezit mogelijk flink uit met de aankoop van monumenten in Veenhuizen. Foto Marcel Jurian de Jong

Erfgoedvereniging Bond Heemschut maakt zich zorgen over de verkoop van monumentale panden uit de voormalige strafkolonie Veenhuizen. Het verkoopproces is niet transparant en de monumentale waarden worden onvoldoende geborgd.

,,Veenhuizen is in 2019 in de verkoop gezet. Wij dachten, we zullen wel wat horen. Meestal worden tussentijds plannen en visies gepresenteerd. Maar het blijft stil”, zegt Karel Loeff van Bond Heemschut.

Deadline in zicht

De reden om nu aan de bel te trekken is dat de deadline van het indienen van onvoorwaardelijke biedingen voor de tachtig panden halverwege januari verstrijkt. Heemschut is bang dat de hoogste bieder wint, terwijl de erfgoedvereniging vindt dat de culturele waarde van het erfgoed de bepalende factor zou moeten zijn.

Die zorg wordt gevoed door wat er momenteel gebeurt met Paleis Soestdijk, legt Loeff uit. ,,Dat is via eenzelfde soort verkoopproces verkocht. Het heeft geleid tot een plan waarbij ook nieuwbouw wordt gerealiseerd en 700.000 bezoekers in en rond het paleis worden verwacht. Daar is uit de omgeving veel kritiek op. We willen de stilte doorbreken voordat zoiets in Veenhuizen ook gebeurt”, stelt hij.

Duidelijke afspraken

Daarnaast voedt de nominatie van de voormalig strafkolonie voor de UNESCO-lijst van Werelderfgoed de zorgen. ,,De beslissing daarover is een jaar opgeschoven, maar maakt wel dat je je nog meer moet afvragen of verwerving door een marktpartij wenselijk is.”

Bond Heemschut hoopt dat de twee betrokken ministeries, die van OC&W (onderwijs, cultuur en wetenschap) en Binnenlandse Zaken het alarmsignaal oppakken om duidelijke afspraken te maken over de verkoop van monumentaal rijksvastgoed in de toekomst. ,,Wij vinden dat cultureel erfgoed altijd moet prevaleren. Dat het rijksvastgoedbedrijf moet zeggen: wie is de beste hoeder en welk bedrag hoort daar dan bij?”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu