Ergernis over vroegtijdige vervanging asfalt voor doorfietsroute Assen-Groningen

Volgende maand starten de werkzaamheden aan de doorfietsroute ten noorden van Tynaarlo. Foto DvhN

Twee jaar na een vorige opknapbeurt krijgt het traject Sluisweg-Kanaaldijk-Sluis De Punt alweer een nieuwe asfaltlaag, deze keer ten behoeve van de doorfietsroute Assen-Groningen.

Dit stoort omwonende Piet Wieland mateloos. „Terwijl de lagere overheden zo veel geld tekort komen.” Ook raadslid Gezinus Pieters (VVD) vindt het vreemd dat de werkzaamheden volgende maand al van start gaan. „Terwijl we in de gemeenteraad nog een besluit moeten nemen over het tracé dat hier aan voorafgaat, het stuk van de Onlandseweg tot voorbij Vriezerbrug.”

Forensen uit auto

De provincies Drenthe en Groningen en de betrokken gemeenten zijn druk bezig met deze doorfietsroute. Die moet meer forensen verleiden de auto te laten staan en een snelle elektrische fiets te pakken. Een aantal tracés zijn al gereed, maar de route door de gemeente Tynaarlo roept veel discussie op.

Wieland zegt niets tegen de doorgaande fietsroute te hebben. „Maar ik vind niet dat ze dan meteen een nieuwe asfaltlaag moeten aanbrengen. Ik woon nu veertig jaar langs die route. Een paar jaar geleden is de weg opgeknapt en het asfalt heeft er nog nooit zo mooi bij gelegen. Waarom dat nu al vervangen?”

Auto’s zijn straks te gast

„Je moet straks duidelijk kunnen zien dat de weg een andere functie heeft”, antwoordt woordvoerder Eddy Beuker van de provincie. Het is straks dan wel een fietsroute, aanwonenden moeten die wel met hun auto kunnen gebruiken, en boeren met hun landbouwvoertuigen. „Het moet voor automobilisten duidelijk zijn dat ze hier te gast zijn”, stelt Beuker. „Daarnaast laten we de bermen nog wat anders inrichten, zodat die veiliger worden voor fietsers.”

Pieters wijst nog op de moeizame besluitvorming in de gemeenteraad van Tynaarlo. Die moet zich uitspreken over het tracé ten zuiden van Vriezerbrug. De vraag is of die strak langs het Noord-Willemskanaal moet lopen, of dat die via de Onlandweg langs de A28 moet lopen, zodat fietsers de N386 veiliger kunnen oversteken.

Lokale politici zijn verdeeld

Dinsdag zou de raad hierover praten, maar de behandeling is verdaagd naar 6 oktober. Pieters: „Het zou kunnen dat we voor geen van beide varianten een raadsmeerderheid krijgen. Dan komt er dus geen tracé ten zuiden van Vries en dan ligt het tracé ten noorden van het dorp er verloren bij.”

Voor Wieland is er nóg een ergernis. „Wij kunnen ons huis alleen bereiken via deze route. Een paar jaar geleden hadden wij dus hinder van de werkzaamheden en nu opnieuw. En ze duren vijf weken!”

Nieuws

menu