Gedeputeerde Henk Brink van Drenthe over Europese miljoenen: Pas als de noordelijke werkgelegenheid met sprongen vooruitgaat, is het tijd voor een feestje

Pas als de noordelijke werkgelegenheid met sprongen vooruitgaat dankzij de 438 miljoen euro uit Europese fondsen, is het tijd voor een feestje.

Gedeputeerde Henk Brink

Gedeputeerde Henk Brink Foto: Archief/Marcel Jurian de Jong

Dat stelt gedeputeerde Henk Brink (VVD) van de provincie Drenthe. Hij gaat niet zover als zijn Friese collega Sander de Rouwe (CDA), die deze week sprak van een ‘Europese klapper’. Volgens Brink gaat 41 procent van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat door het kabinet wordt verdeeld, naar het westen van Nederland. Het Noorden ontvangt 21,4 procent.

,,En dat terwijl dit ‘Brusselse’ EFRO-geld juist bedoeld is om de verschillen tussen Europese regio’s kleiner te maken’’, zegt Brink. ,,Ik vind dat ook in Nederland meer moet worden gekeken naar regionale verschillen in economie en welvaart.’’

Na taaie onderhandelingen krijgt Noord-Nederland van het rijk 108 miljoen euro uit het EFRO voor de periode 2021-2027. Ook komt er 330 miljoen uit het Just Transition Fund (JTF). Dit nieuwe fonds voor energietransitie is voor het Noorden een uitkomst. Na het verlies van straks 20.000 banen door de afbouw van de gaswinning in Groningen, kan de economie hier wel wat extra steun gebruiken. De PvdA vindt dat het hele JTF-fonds (600 miljoen) in het Noorden had moeten landen.

Stevig robbertje vechten

De bestuurlijke onderhandelaars Henk Brink (provincie Drenthe), Sybrand Buma (Leeuwarden), René Paas (Groningen) en Carine Bloemhoff (Groningen) moesten er heel hard aan trekken om de miljoenen binnen te roeien. Om de toewijzing van de Brusselse miljoenen wordt door West-, Zuid-, Oost- en Noord-Nederland een stevig robbertje gevochten. De onderhandelaars concludeerden na afloop: ‘t kon minder.

De afgelopen decennia putte het Noorden rijkelijk uit Europese fondsen voor ‘achterstandsregio’s’. Sinds ‘Brussel’ vindt dat dit geld vooral terecht moet komen bij regio’s in de armere Europese lidstaten, wordt Nederland iets minder bedeeld.

Boter bij de vis

De bedoeling is dat bedrijven die aanspraak maken op een Europese bijdrage moeten uitblinken. ‘Brussel’ wil dat er meer geld wordt gestoken in vernieuwing van bedrijven, verduurzaming en een beter functionerende arbeidsmarkt. Dit betekent boter bij de vis. Er moeten producten in de markt worden gezet waarmee veel geld wordt verdiend. Om de huidige welvaart in stand te houden, moet Europa zijn concurrentiepositie ten opzichte van opkomende economieën in andere werelddelen verbeteren.

Compliment voor het Noorden

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat maakte het Noorden een compliment. Ze zei dat bedrijfsleven en overheid in de drie provincies al heel veel concrete plannen hebben. Groningen profileert zich als het ‘groene stopcontact’ van Nederland. Met Drenthe timmert het ook aan de weg met vergroening van de chemie in Delfzijl en Emmen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu