Ex-advocaat uit Een verdacht van miljoenenroof: voor de tweede keer geschrapt van tableau

Vrouwe Justitia. Foto: Shutterstock

Ex-advocaat Folkert van der Hoef uit het Drentse Een mocht zijn vak al niet meer uitoefenen. Nu hij in verband wordt gebracht met een miljoenenroof, is de jurist nogmaals van het tableau geschrapt.

Vorig jaar augustus oordeelde het Hof van Discipline al dat Van der Hoef na bijna dertig jaar het beroep van advocaat niet langer mag uitoefenen. De inwoner van het Drentse Een had 200.000 euro achterovergedrukt van de rekening die hij beheerde voor de Stichting Gedupeerden Aandelenlease.

Vlak voordat dit vernietigende oordeel werd uitgesproken, richtte de Amsterdamse advocaat Robbert-Jan Kamstra zich met een nieuwe beschuldiging tot de deken van de Orde van Advocaten Noord-Nederland. De Raad van Discipline heeft Kamstra’s klacht nu onderschreven: volgens de vier tuchtrechters is Van der Hoef als oud-bestuurder en advocaat van de vermogensbeheerder Parkdale International bv medeschuldig aan het verdwijnen van 1 miljoen euro.

Bedragen naar privérekeningen

Begin 2012 kreeg Parkdale 5 miljoen dollar overgemaakt voor het beheren van een mijnbouwproject in Kazachstan. Van der Hoef zat toen nog in het bestuur van deze in Amsterdam gevestigde vermogensbeheerder, maar hij schoof zijn eigen advocatenkantoor in het Friese Burgum ook een aanzienlijk honorarium toe.

Sommige bedragen verdwenen naar privérekeningen van de toenmalige advocaat. In 2016 stelde Van der Hoef zijn bestuurszetel beschikbaar aan een trustkantoor. Deze opvolger stuitte op malversaties waarbij de derdengeldenrekening van het Burgumer advocatenkantoor zou zijn misbruikt.

Klachten gegrond

In zijn verdediging voerde de Friese Drent aan dat hem in 2016 ,,volledige kwijting en finale décharge’’ was verleend, waardoor het huidige bestuur van Parkdale International geen aanspraken op hem kan maken.

De Unit Financieel Toezicht Advocaten onderschrijft echter dat Van der Hoef betrokken is geweest bij dubieuze geldtransacties. Dat is informatie van na 2016, concluderen de tuchtrechters. Ze achten de klachten dan ook gegrond. De tuchtrechters vinden dat Van der Hoef het vertrouwen in de advocatuur ernstig heeft beschaamd.

Hoewel zijn naam al niet meer in het advocatenregister mag worden vermeld, heeft de Raad van Discipline besloten hem nogmaals van het tableau te schrappen. Tegenwoordig opereert hij als juridisch adviseur.

Kantoorgenoot geschorst

Deken Rob Geene diende ook een klacht in tegen Van der Hoefs kantoorgenoot, Henk de Jong. Als partner van de maatschap heeft deze nagelaten Van der Hoef aan te spreken op de vreemde geldstromen. De Jong ontkent echter dat hij daarvan op de hoogte was.

Weliswaar was hij eerder bestuurslid van Parkdale International, maar niet meer toen de 5 miljoen uit Kazachstan werd gestort. De tuchtrechters verwijten De Jong dat hij niet is aangeslagen op de ,,a-typische geldstromen op de kantoorrekeningen’’. Dat komt hem op een schorsing van zes weken te staan.

Nieuws

Meest gelezen

menu