Ex-notaris Pieter P. (73) uit Emmen schuldig aan valsheid in geschrifte: Door zijn handelwijze heeft hij het vertrouwen in notariële documenten ernstig beschaamd

Ex-notaris Pieter P. (73) uit Emmen is veroordeeld voor het plegen van valsheid in geschrifte. De rechtbank vindt bewezen dat de Emmenaar een handtekening heeft geplaatst onder een document van een bank uit San Marino terwijl hij had kunnen weten dat deze bank helemaal niet bestond.

Ex-notaris P. en zijn raadsvrouw en zakenvrouw B. naast haar advocaat. Tekening: Renée van den Kerkhof

Ex-notaris P. en zijn raadsvrouw en zakenvrouw B. naast haar advocaat. Tekening: Renée van den Kerkhof

Het document kreeg hij van zakenvrouw Annique B. (64) uit Gieterveen. Zij gebruikte het om beleggers over de streep te trekken om grote bedragen te investeren in beleggingsproducten. B. is begin deze maand veroordeeld tot twee jaar cel voor fraude, verduistering en valsheid in geschrifte.

Een ondernemer claimt rond 2015 een bedrag van 1,5 miljoen euro te zijn kwijtgeraakt door toedoen van B. Hij vindt de toenmalig notaris medeverantwoordelijk.

Schadeclaim afgewezen

Bij de behandeling van de strafzaak heeft de gedupeerde schadevergoeding geëist. De rechtbank heeft die afgewezen, omdat naar haar oordeel door het handelen van Pieter P. geen rechtstreekse schade aan hem is toegebracht.

De notaris is ook voor het medeplegen van een tweede valsheid in geschrifte schuldig bevonden. Hij ondertekende een verklaring, waarop stond dat de inmiddels overleden zakenpartner van B. een vermogen van 25 miljoen euro op zijn bank had staan. In werkelijkheid stond er nauwelijks 106,45 euro op die bankrekening.

Administratieve zetel nepbank was notariskantoor Emmen

De Emmenaar heeft geklaard dat zij hem een bankafschrift had getoond, waaruit zou blijken dat er 40 miljoen euro op de rekening van haar zakenpartner stond. Achteraf, zo stelt P., was het waarschijnlijk een vervalst document. Volgens de rechtbank heeft zakenvrouw B. inderdaad de valse documenten aan de ex-notaris gegeven. ,,Hij heeft ze ondertekend en van een lakstempel voorzien. In het geval van de valse brief van de bank in San Marino heeft hij ermee ingestemd dat zijn notariskantoor in Emmen de administratieve zetel was.”

Volgens de rechtbank ging P. ervan uit dat de bank in oprichting was. ,,Maar dat wist hij niet zeker. Een rol van een notaris is dat hij de inhoud van verklaringen onderzoekt. Dat heeft hij nagelaten. Hij heeft op de koop toe genomen dat het document mogelijk vals was.” Ook heeft hij volgens de rechtbank nagelaten om het banksaldo van de ex-partner van B. te controleren.

Voorwaardelijke werkstraf van 60 uur

De verdachte heeft zich volgens de rechtbank samen met B. schuldig gemaakt aan twee gevallen van valsheid in geschrifte. De rechtbank vindt dat hij met zijn handelwijze het vertrouwen in door notaris ondertekende documenten ernstig heeft beschaamd. Tegen P. was door het Openbaar Ministerie 100 uur werkstraf geëist. De straf van de rechtbank valt aanmerkelijk later uit.

De rechtbank houdt bij de strafoplegging onder meer rekening met het feit dat civiele en tuchtrechtelijke procedures veel nadelige gevolgen voor de man uit Emmen hebben gehad. Ook wordt meegenomen dat er veel negatieve publiciteit is geweest rond zijn persoon, omdat hij een klein aandeel had in een veel grotere fraudezaak. Bovendien vindt de rechtbank dat de zaak tegen de Emmenaar te lang op de plank is blijven liggen. P. is veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur met een proeftijd van twee jaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu