Excuses van Sociale Verzekeringsbank aan Emmen

Wethouder Jan Bos had gesprekken met topmannen SVB over klagende medewerkers. Foto archief Jan Anninga

De directie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de gemeente Emmen excuses aangeboden voor de kritiek die mensen van de bank uitten over de werkwijze op het gemeentehuis.

De directie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de gemeente Emmen excuses aangeboden voor de kritiek die mensen van de bank uitten over de werkwijze op het gemeentehuis.

Dat blijkt uit een brief die wethouder Jan Bos (foto) deze week aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft gestuurd. In de brief wordt verslag gedaan van een gesprek dat twee SVB-topmannen op het gemeentehuis hadden met onder anderen Bos. De directie van de SVB zegt daarin dat ze zich niet herkent in de kritiek van haar mensen en biedt excuses aan.

'Lakse houding'
De kritiek kwam bij de gemeente terecht nadat DOP-fractievoorzitter Ton Schoo onder meer vanuit zijn eigen ervaringen verslag deed van gesprekken met medewerkers van de SVB. Die klaagden steen en been. Bovendien zijn er door anderen geluidsbanden opgenomen van telefoongesprekken met medewerkers. In die gesprekken, in het bezit van deze krant, doen mensen van de SVB hoorbaar hun beklag over de in hun ogen lakse houding van de gemeente. ,,Emmen houdt zich niet aan de afspraken en heeft het slecht geregeld.''

De SVB en de gemeenten zijn tot elkaar veroordeeld. Betalingen van persoonsgebonden budgetten (pgb's) lopen via de SVB. Medewerkers daar klagen tegenover cliënten uit Emmen dat de gemeente traag is met het doorgeven van informatie. Daardoor kunnen bijvoorbeeld betalingen niet op tijd gedaan worden.

Directeur Alfred van den Berg van de SVB kwam vanuit het hoofdkantoor in Amstelveen naar Emmen om de plooien glad te strijken. Volgens Van den Berg, die Maarten Wilbrink had meegenomen (verantwoordelijk voor het servicecentrum dat de noordelijke pgb's behandelt), is er helemaal geen sprake van dat Emmen het slecht doet.

Aangescherpt
In de brief staat dat het signaal, onder meer ingebracht door Ton Schoo, voor de SVB aanleiding is geweest om maatregelen te nemen richting het zogenoemde front-office van de SVB. ,,Het protocol is aangescherpt en medewerkers zijn erop geattendeerd dat het niet acceptabel is dat er uitspraken worden gedaan richting cliënten dan wel andere vragenstellers over individuele gemeenten.''

Emmenaren die de kritiek opvingen en bij de gemeente deponeerden, zeggen overigens dat de klachten helemaal niet van de frontofficemedewerkers komen, maar van het zogenoemde rapid response-team van de SVB. Dat is bevoegd om acute problemen snel op te lossen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu