Oud-zorgmedewerkers geven massaal gehoor aan noodkreet om een handje te helpen

Na een noodkreet meldden 848 mensen uit Friesland, Drenthe en Groningen zich aan om te helpen in de zorg. Onder hen verpleegkundigen, verzorgenden en artsen, waaronder 25 gepensioneerde huisartsen.

Foto: ANP

Foto: ANP

De zorg in Noord-Nederland zucht momenteel onder de tweede coronagolf. Om de zorgsector enigszins op adem te laten komen is de actie Extra Handen In De Zorg op poten gezet.

Met deze actie, die is opgezet door vakbonden, brancheorganisaties, zorgstichtingen en werkgeversorganisaties, wordt geprobeerd zo veel mogelijk oud-zorgmedewerkers te werven om de druk enigszins te verlichten. Volgens waarnemend directeur Dette Schouten van werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord stromen de aanmeldingen binnen, maar is er nog veel meer nodig.

Dertig bij ZorgpleinNoord aangesloten zorgorganisaties zoeken naar de invulling van 232 fte die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis. Schouten: ,,In de afgelopen weken hebben 848 mensen uit Friesland, Drenthe en Groningen aangegeven beschikbaar te zijn.” Dit zijn onder meer oud-verpleegkundigen, -verzorgenden en artsen, waaronder 25 gepensioneerde huisartsen. Ruim 60 mensen zijn inmiddels al aan de slag.

Alle hens aan dek

Het draait hier vooral om het vervangen van zieke medewerkers en om de reguliere zorg in de lucht te houden. Daarin ligt de voornaamste oorzaak van de toegenomen druk, aldus Schouten. Volgens haar brengt de huidige daling van de besmettingscijfers daar voorlopig geen verlichting in. Want die trend werkt niet een op een door in de zorgvraag, dus het is en blijft alle hens aan dek.

Volgens Schouten wordt met name gezocht naar verpleegkundigen en verzorgenden. ,,Vooral verpleeg- en verzorgingstehuizen hebben baat bij meer hulp.” Bij oud-zorgmedewerkers kun je denken aan gepensioneerden, maar ook mensen die besloten hebben een ander beroep op te pakken. ,,Daarom benaderen we ook de werkgevers van die laatste groep met de vraag om deze krachten beschikbaar te stellen.”

Ook zonder corona blijft er sprake van druk op de zorg. Landelijke media spraken in 2019 nog over een dreigend tekort aan zorgpersoneel in de komende jaren. Voornaamste oorzaak is de toenemende vergrijzing. Ook speelt volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen mee dat er te weinig personeel is opgeleid tijdens de economische crisis die in 2008 ontstond.

De afgelopen vijf jaar zag ZorgpleinNoord het aantal openstaande vacatures in het Noorden stijgen. Van 3287 in 2014 naar ruim 12.000 in 2019. Het gemiddelde aantal openstaande betrekkingen per maand daalde in 2020 echter wel ten opzichte van vorig jaar: van 1014 naar 719. Of de oorzaak van die daling door corona komt, is nog niet duidelijk. ,,Momenteel onderzoeken we dat nog”, aldus Schouten. Aan de andere kant steeg het aantal ingevulde banen dit jaar met 6300 naar 162.000.

Billen wassen

Maar alle zeilen moeten bijgezet om een toekomstig tekort het hoofd te bieden. Daarbij spelen imago van de zorg en het salaris ook een rol. Wat dat eerste betreft: het cliché van billen wassen van ouderen speelt de zoektocht naar nieuwe krachten parten. Schouten: ,,Dat is het hardnekkige negatieve imago dat maakt dat mensen hier minder snel voor kiezen.” Wat het vak volgens haar zo mooi maakt, de persoonlijke kant van het verhaal, wordt soms net iets te snel over het hoofd gezien. ,,Dat je bijvoorbeeld een bijzondere relatie opbouwt met een cliënt.”

Een tweede punt is het salaris. Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving verdienen startende verzorgenden te weinig om in hun levensonderhoud te voorzien, hetgeen hun motivatie aantast om in de zorg werkzaam te blijven. ZorpgpleinNoord kan daar weinig over kwijt. ,,Wij zijn als werkgeversorganisatie niet in de positie om daar iets over te zeggen. Dat is aan de vakbonden en de politiek.”

De te vullen vacatures blijven vooralsnog een grote punt van zorg. Schouten: ,,Over twintig jaar is het aantal 75-plussers met meer dan de helft toegenomen.” Onder meer zorginnovatie (zoals spreekuren en behandelingen op afstand) zal daarbij uitkomst moeten bieden. ,,Want de toenemende zorgvraag kan niet alleen door extra personeel worden opgelost.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu