Extra veiligheidsmaatregelen omgeving Rolderstraat in Assen verlengd

Foto: Marcel Jurian de Jong Foto: Marcel Jurian de Jong

De gemeente Assen verlengt de extra veiligheidsmaatregelen in de omgeving van de Rolderstraat met zes maanden tot en met 1 november. Het gaat om cameratoezicht, een samenscholingsverbod en de mogelijkheid preventief te fouilleren.

De veiligheidsmaatregelen werden vorig jaar op 1 november in de Rolderstraat ingevoerd na een onrustige periode waarbij er meerdere geweldsdelicten waren. Daarnaast was er in de winkel- en uitgaansstraat van Assen overlast van drugshandel en -gebruik, intimidatie, vernielingen en hardrijden met auto’s en scooters.

Afname incidenten

Burgemeester Marco Out besluit de maatregelen te verlengen om zo te zien wat de effecten op langere termijn zijn. De politie en de afdeling Handhaving en Toezicht van de gemeente stellen vast dat in de afgelopen maanden het aantal incidenten in de Rolderstraat in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is afgenomen. Daarnaast meldt de gemeente dat ondernemers en bewoners aangeven dat de leefbaarheid en de veiligheid in de straat is verbeterd.

Wel is het zo dat door het verscherpte toezicht op de Rolderstraat zich naar andere straten in Assen verplaatst. Welke straten dit zijn, is volgens de gemeente wisselend.

Coronavirus en slecht weer

Ook worden de maatregelen verlengd omdat er rekening wordt gehouden met de mogelijke rol van andere factoren in de afname van het aantal incidenten. Ten eerste houdt de gemeente rekening met de invloed van de maatregelen rondom het coronavirus. De afgekondigde noodverordening zou invloed hebben op de overlast en de veiligheidsbeleving in de straat.

Ook zou het slechte weer in het begin van het jaar een rol spelen in de verminderde overlast. ‘Uit rapportages van de politie van vorig jaar blijkt dat er juist in het voorjaar en de zomerperiode een toename van het aantal incidenten was in de Rolderstraat.’

In oktober wordt de situatie in de Rolderstraat opnieuw door de gemeente geavaleerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu