FDF gaat met boeren én burgers de stikstofstrijd aan. Boerenactiegroep zoekt mensen, die in of bij Drentse natuur wonen

Om provincies te dwingen op te treden tegen ‘andere’ bedrijven die stikstof uitstoten, is boerenactiegroep FDF naarstig op zoek naar boeren en burgers die vlakbij natuurgebieden wonen.

Het boerenprotest vorige maand bij het Provinciehuis in Assen markeerde de overgang naar de juridische aanpak van de FDF.

Het boerenprotest vorige maand bij het Provinciehuis in Assen markeerde de overgang naar de juridische aanpak van de FDF. Foto: Jaspar Moulijn

In Drenthe gaat het vooral om bewoners van huizen in of rond het Dwingelderveld, Drents Friese Wold en het Leggelderveld. Dat hoeven niet per se boeren te zijn. ,,Iedereen, die vlakbij een Natura2000-gebied woont, kan worden aangemerkt als belanghebbende. En alleen namens belanghebbenden kan de FDF de strijd aangaan met bedrijven, die wel stikstof uitstoten, maar in de handhaving tot dusver buiten schot blijven’’, zegt Max Hazekamp, die de boerenactiegroep juridisch bijstaat.

Al twee jaar worstelen politici en boeren met het stikstofprobleem. Boeren vinden dat ze eenzijdig en onterecht de zwarte piet krijgen toegespeeld. Ze vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijven, terwijl andere ondernemingen in hun ogen geen strobreed in de weg wordt gelegd. Onder het motto ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ willen ze daar verandering in brengen.

‘Stikstof is probleem van heel Nederland’

Het stikstofprobleem is niet de spreekwoordelijke molensteen om de nek van de agrarische sector, maar van heel Nederland, is de stelling van FDF. Om dat te bereiken, wordt de juridische weg bewandeld.

De inzet: alle bedrijven, die in de buurt van Natura2000-gebieden zijn gevestigd en geen natuurbeschermingsvergunning hebben, moeten bijdragen aan de oplossing van het probleem. De boeren vermoeden dat in elk geval de distributiecentra van supermarktketen Jumbo in Beilen en Gieten tot deze categorie behoren.

Met de wet onder de arm stapt FDF in de rol van natuurbeschermer. ,,Elke milieuclub in Nederland mag gaan procederen om iets aan de kaak te stellen, maar wij niet. Heel krom en daarom hebben we de hulp nodig van boeren en burgers die in of vlakbij natuurgebieden zijn gevestigd’’, zegt de Drentse FDF-voorman Jos Ubels.

Natuurbescherming staat niet in statuten van FDF

Hazekamp stelt dat het iets genuanceerder ligt: ,,Milieuclubs hebben de bescherming van het milieu in hun statuten staan en kunnen daarom gaan procederen als iets op het gebied van natuur en milieu volgens hen niet in de haak is. De FDF niet. Die komt op voor de belangen van de boeren en is, als het om natuur gaat, dus geen belanghebbende. Mensen die nabij een natuurgebied wonen, zijn dat wel. Vandaar de oproep.’’

In die oproep worden het Dwingelderveld, Drents Friese Wold en Leggelderveld nadrukkelijk genoemd. Hazekamp: ,,Uit het hele land komen volop aanmeldingen binnen. Bepaalde gebieden, waaronder deze, blijven wat achter. We willen per Natura2000-gebied eigenlijk minimaal twee belanghebbenden hebben namens wie de FDF gaat procederen. Als iemand afhaakt, blijft er altijd een belanghebbende over. Maar ook hier geldt: hoe meer, hoe beter.’’

Belanghebbenden die zich melden, hoeven niet bang te zijn dat ze de rekening van de juridische procedure krijgen. ,,De FDF procedeert namens de belanghebbenden en betaalt dus ook de rekening.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu