Fietscrossbaan Veenoord onder vuur

Fietscross op terrein Veenoord

Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord is verbijsterd dat wethouder Jisse Otter het plan voor een fietscrossbaan op de plek van schoolgebouw De Werkhorst torpedeert.

Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord is verbijsterd dat wethouder Jisse Otter het plan voor een fietscrossbaan op de plek van schoolgebouw De Werkhorst torpedeert.

Het schoolgebouw aan de Elzenlaan in Veenoord is al jaren geleden afgeschreven en staat op de nominatie te worden gesloopt. Volgens voorzitter Rikus Haasken van Plaatselijk Belang is dit gemeentelijke perceel middenin het dorp na sloop van de school zeer geschikt om er een fietscrossbaan aan te leggen.

Alternatieven

Woonservice Drenthe, de woningcorporatie die in Veenoord actief is, steunt volgens Haasken het initiatief. ,,Deze corporatie wijst op de krimp en heeft geen nieuwbouwplannen voor Veenoord. Ze is ook bereid om een subsidie te verlenen om die fietscrossbaan daar te krijgen. Voor de leefbaarheid van Veenoord is het goed dat daar zo'n voorziening komt. Helaas blijkt nu wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) tegen te werken. Hij wil het terrein beschikbaar houden voor woningbouw, zo begrepen wij.''

Alieke Wijnholds, woordvoerster van de gemeente, bevestigt dit. ,,We willen het dorp graag de mogelijkheid bieden voor nieuwbouw. En dit terrein is de enige locatie waar woningbouw binnen afzienbare tijd mogelijk is. Daarvoor zal overigens wel het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Maar dat gebeurt pas als we een traject ingaan, bijvoorbeeld voor de verkaveling. De fietscrossbaan kan dus niet op deze plek komen. Er zijn vast alternatieve locaties, we hebben zelf al eens het sportpark in Veenoord genoemd.''

Geen bezwaar tegen fietscrossbaan

Het plan voor een vrij toegankelijke fietscrossbaan werd eind 2014 gelanceerd door de in Veenoord woonachtige Mark Smit. Als locatie had hij aanvankelijk een grasveld naast de begraafplaats in Veenoord in gedachten, maar dat idee viel slecht in die buurt. Daarna kwamen het terrein van De Werkhorst en het sportpark in beeld. Het sportpark heeft bij betrokkenen niet de voorkeur omdat dit aan de rand van het tweelingdorp ligt en omdat kinderen dan de spoorbaan over moeten steken.

Bestuurslid Raimond de Roo van Plaatselijk Belang zegt dat een enquête uitwijst dat omwonenden van De Werkhorst geen bezwaren hebben tegen de komst van de fietscrossbaan. ,,Mij is ook duidelijk geworden dat er binnen het gemeentehuis over dit plan verschillend wordt gedacht.'' Haasken: ,,We hebben geen enkel signaal dat er in Veenoord behoefte is aan extra bouwkavels. En het zou zonde zijn als dat terrein vele jaren braak ligt.''

Nieuws

Meest gelezen

menu