Fietsersbond Assen pleit voor aanpassingen fietsverkeer in binnenstad: 'Voorkom opstoppingen bij stoplichten'

De fietsersbond maakte een inventarisatie van de (on)mogelijkheden van de Asser fietspaden en straten Foto: Fietsersbond Assen

Vanwege de coronacrisis krijgen voetgangers in de binnenstad van Assen meer ruimte. De Fietsersbond Assen ziet daardoor belemmeringen voor het fietsverkeer ontstaan en wil met de gemeente in gesprek.

Deze week werd bekend dat de gemeente terrassen en voetgangers veel meer ruimte geeft in de binnenstad. Zo kunnen fietsers ‘s middags geen gebruik meer maken van een aantal voetgangersgebieden, zoals de Markt en de Kerkstraat. Zelfs niet met de fiets aan de hand. Henriëtte Jalink van de Fietsersbond Assen plaatst kritische kanttekeningen bij deze plannen.

‘Maak Assen veiliger voor iedereen’

„De gemeente zegt altijd dat de fiets welkom is in de binnenstad, maar we zien eigenlijk dat er de laatste tijd vooral blokkades voor fietsers worden opgeworpen”, laat Jalink weten. „Je ziet in allerlei steden dat er ruim baan gemaakt wordt voor de fiets, maar in Assen valt dat allemaal nogal tegen.”

De Fietsersbond heeft een brief met aanbevelingen gestuurd naar de gemeenteraad, waarin meer twaalf aanpassingen worden voorgesteld. Zo wordt onder meer gepleit voor openstelling van straten die nu alleen voor voetgangers bedoeld zijn, moeten verkeerslichten fietsvriendelijker worden afgesteld om corona-onvriendelijke opstoppingen te voorkomen én wil de Fietsersbond de snelheid in de bebouwde kom verlagen naar 30 kilometer per uur, zodat fietsers kunnen uitwijken naar de rijbaan als dat nodig is om afstand te kunnen bewaren met bijvoorbeeld tegenliggers.

„Als je straten afzet vanwege de uitbreiding van terrassen en wandelroutes, zul je andere straten, die nu alleen voor voetgangers of auto’s bedoeld zijn, open moeten stellen voor fietsers”, vindt Jalink. „Die aanpassingen zijn nodig om te voorkomen dat de Asser binnenstad vastloopt. We willen graag meedenken met de gemeente om Assen in deze coronatijd veiliger te maken voor iedereen.”

‘Coronacrisis biedt kansen’

Ook GroenLinks heeft inmiddels vragen gesteld over de ingrepen in de binnenstad en vraagt daarbij om extra aandacht voor de fiets. ‘We zien dat bepaalde coronamaatregelen, zoals niet meer met de fiets over de markt mogen, het fietsverkeer direct raken en dat doorgaande routes onderbroken worden.’

De partij schrijft dat de coronacrisis een mooie aanleiding is om aanpassingen te doen aan de verkeerssituatie in Assen. Een van de ideeën is om de fiets als gast toe te laten in voetgangersgebieden in het centrum. GroenLinks wil van het college weten hoe zij hierover denkt en welke concrete maatregelen nog getroffen gaan worden.

Nieuws

Meest gelezen

menu