Fikse uitbreiding natuurbegraafplaats Eext

Fikse uitbreiding natuurbegraafplaats Gieten

De grootste natuurbegraafplaats van ons land, Hillig Meer in Eext (33 hectare), wordt met nog eens negen tot tien hectare uitgebreid.

De grootste natuurbegraafplaats van ons land, Hillig Meer in Eext (33 hectare), wordt met nog eens negen tot tien hectare uitgebreid.

Het plan maakt onderdeel uit van de bos- en natuurcompensatieregeling wegens de verdubbeling van Rijksweg N33; het traject tussen Assen en Zuidbroek.

De afspraak is dat Rijkswaterstaat de natuurlijke ruimte die nodig was om de verdubbeling mogelijk te maken elders terug te geven. Daarom wordt nu 23 hectare landbouwgrond nabij de N33 ingericht als bos- en natuurlandschap.

Onderdeel van deze operatie is de vergroting van Landgoed Heidehof, waar Hillig Meer onderdeel van uitmaakt. De natuurbegraafplaats krijgt een uitbreiding in noordwaartse richting.

Marc Hesp, werkzaam bij Hillig Meer, is bijzonder opgetogen over het genoemde plan. ,,Hiermee wordt een perceel landbouwgrond definitief teruggegeven aan de natuur. Het stelt ons bovendien in staat een stuk natuurhistorische waarde beter zichtbaar te maken. Ter plaatse kunnen wij namelijk de restanten van een pingoruïne reconstrueren. Twintigduizend jaar geleden lag daar een berg ijs van tachtig meter hoog.''

Maar Hillig Meer heeft nog een plan: de aanleg van een winterverblijf voor vleermuizen, te weten de rosse vleermuis en de grootoorvleermuis.

(Morgen meer over dit onderwerp in de Drentse edities van Dagblad van het Noorden)

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu