Focus op verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Hoogeveen

In Hoogeveen komen er drie extra zebrapaden Foto: DvhN

Met de aanpak van wegen en het treffen van maatregelen wil de gemeente Hoogeveen de verkeersveiligheid en bereikbaarheid verbeteren.

Het gaat onder meer om de aanleg van rotondes, zebrapaden en een 30-kilometerzone. Driekwart van de kosten wordt betaald door het rijk en de provincie in de vorm van subsidies en uitkeringen.

Twee rotondes komen op de af- en opritten van de A28 bij Hoogeveen-Noord. Ook worden rotondes aangelegd op de kruising van de Middenveldweg met De Stroom en de kruising van de Kanaalweg met De Vos van Steenwijklaan.

De kruising Middenveldweg-Toldijk krijgt een nieuwe verkeerslichteninstallatie.

Zebrapaden

In de Schutstraat komen twee zebrapaden en één komt er in de Notaris Mulderstraat bij de oude bibliotheek. Een deel van de Schutstraat en Het Haagje worden 30-kilometerzone. In de Zuidwoldigerweg bij de Koedijk komt een veilige oversteek voor langzaam verkeer.

Een deel van de maatregelen is bedoeld om de snelheid van het verkeer te verlagen. De laatste jaren komen er bij de gemeente veel klachten binnen over te hard rijden.

Geen prioriteit

Hoogeveen mag echter zelf niet gaan handhaven. Dat is een bevoegdheid van de politie. Maar, zoals wethouder Derk Reneman eerder in de raad al eens aangaf, voor de politie heeft handhaving in de 30- en 60-kilometergebieden geen prioriteit.

Wel kan de gemeente proberen het gedrag van hardrijders te beïnvloeden door radarmetingen te doen en de automobilist via matrixborden te confronteren met zijn of haar eigen snelheid. Dat moet volgens de gemeente voor bewustwording zorgen.

VVN

Ook kunnen bewoners zelf iets doen om de snelheid in hun straat of wijk naar beneden te krijgen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft een website waarop een verkeersonveilige situatie kan worden doorgegeven.

VVN neemt dan contact op en bekijkt samen met de buurt welke acties er gehouden kunnen worden om de verkeerveiligheid in de straat te verbeteren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu