Hoe gaat het eigenlijk met de formatie in Drenthe? Lastigste kwesties nog niet besproken

Gert-Jan Schuinder op 15 maart tijdens de uitslagenavond op het provinciehuis, toen zijn BBB 17 zetels veroverde.

Gert-Jan Schuinder op 15 maart tijdens de uitslagenavond op het provinciehuis, toen zijn BBB 17 zetels veroverde. Foto: Marcel Jurian de Jong

Tien weken na de verkiezingen is er nog geen nieuw provinciebestuur in Drenthe. De moeilijkste onderwerpen moeten ook nog besproken worden. Toch is BBB-voorman Gert-Jan Schuinder optimistisch.

Schuinder wil straks graag met een opgeruimd gemoed op vakantie kunnen gaan. Daarom houdt hij vast aan de ambitie om eind juni klaar te zijn met de onderhandelingen met PvdA, CDA en VVD over een nieuw dagelijks provinciebestuur, oftewel een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Maar of dat ook lukt? Lastige dossiers als stikstof, de wolf en natuurherstel zijn nog niet besproken, zegt Schuinder.

Makkelijker onderwerpen eerst

„De onderhandelingen verlopen in goede sfeer”, zegt hij. „Daarom denk ik dat het wel gaat lukken. We hebben er bewust voor gekozen om eerst zaken te bespreken waarover de meningsverschillen minder groot zijn, zoals economische zaken en de positie van het midden- en kleinbedrijf.”

BBB is met zeventien zetels in het Drents Parlement dan wel veruit de grootste partij, maar wel een nieuwkomer. Daarom is volgens Schuinder de keuze gemaakt om eerst over de wat makkelijker onderwerpen te onderhandelen. „Zo kunnen we wat ervaring opdoen. Omdat we nieuw zijn, hebben we ook meer behoefte aan informatie over wat er nu precies speelt bij allerlei dossiers. Gelukkig praten ambtenaren ons bij.”

De provincie heeft een belangrijke rol bij de uitvoering van het landelijke beleid ten aanzien van natuurherstel en stikstof. Zo maakt de provincie voor alle beschermde natuurgebieden plannen om die te versterken. De BBB is mede groot geworden door het verzet tegen de aantasting van de positie van boeren die hieruit zou voortvloeien. De Drentse VVD en CDA zitten op min of meer dezelfde lijn, maar de PvdA niet.

Schuinder hoeft zich in deze periode niet te vervelen. De onderhandelingen vergen vijf dagdelen per week, vertelt hij, voorts moet hij de voortgang telkens bespreken met de zestien andere fractieleden. Ook zijn er de contacten met de landelijke BBB en heeft hij ook nog een baan en een gezin. „Ik werk in deeltijd en de onderhandelingen zijn vaak ‘s avonds”, zegt hij. „En ik had me er wel op voorbereid dat dit veel tijd zou kosten.”

 

Gebiedsgericht werken

Over bestuurlijke vernieuwing zijn al wel zaken gedaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over gebiedsgericht werken, wat inhoudt dat gedeputeerden een deel van de provincie onder hun hoede krijgen. Dit moet de band met de inwoners verstevigen en leiden tot meer samenhang in het beleid. Voor de verkiezingen besloot het Drents Parlement al over te gaan tot een proef met een burgerberaad. Dit houdt in dat na loting een groep inwoners meepraat over een bepaalde kwestie.

„De provincie is al langer bezig met bestuurlijke vernieuwing, oftewel verbindend besturen”, zegt Schuinder. „Ook wij willen daar steviger op inzetten. In alle dossiers moet terugkomen dat inwoners en betrokkenen op een goede manier bij de materie worden betrokken.”