Fort bij Frederiksoord fungeert als ‘moderne proefkolonie’

Net voor Frederiksoord ligt sinds kort een zandwal met uitkijktorens. Dit Basiskamp Entre Nous is heel september het decor van een bijzonder kunstwerk.

Edwin Stolk is nog druk bezig met het afronden van de bouw van het Basiskamp Entre Nous.

Edwin Stolk is nog druk bezig met het afronden van de bouw van het Basiskamp Entre Nous. Foto: Gerrit Boer

Een brede gracht. Daarachter een stevige, in de vorm van een driehoek opgetrokken zandwal met uitkijktorens. Mortierbestendige verstevigingen.

Uniek kunstwerk

Wie over de Van Helomaweg naar Frederiksoord rijdt, stuit net voor het dorp aan de linkerkant van de route op een enorm vestingwerk. Een fortificatie van jewelste. Gelukkig is de verschansing niet bedoeld om Frederiksoord uit handen van de vijand – welke dan ook – te houden. Basiskamp Entre Nous is dit fort gedoopt. Komende maand vormt dit het decor van een volgens de bedenker, Edwin Stolk uit Bodegraven, uniek kunstwerk.

Stolk (43) wil er de toekomst van de verzorgingsstaat mee tegen het licht houden. Een overheid die zijn burgers van wieg tot graf ondersteunt, lijkt niet meer van deze tijd. De kunstenaar vraagt zich af of er ‘nieuwe manieren’ te bedenken zijn om toch collectieve belangen zeker te stellen. In Basiskamp Entre Nous wil hij de discussie hierover op gang brengen. Het fort verwijst naar de voormalige Koloniën van Weldadigheid. Stolk wil er een tijdelijke, ‘moderne proefkolonie’ van maken. Binnen de zandwal moet iedereen zich veilig voelen zijn opvattingen te uiten en met anderen in gesprek te gaan.

Enthousiast

De Maatschappij van Weldadigheid was enthousiast over het project en bood het terrein aan. ,,Normaal is het bij een boer in gebruik. Nu heeft de Maatschappij het uit de pacht gehaald.” Via de nabije kazerne in Havelte was er snel contact gelegd met de genisten in Wezep, die begin juni het fort aanlegden. Stolk: ,,Voor hen was het een heel geschikte oefening.” Na 1 oktober ruimen zij ook weer alles op en wordt het terrein opnieuw weiland.

Thema's

Elk weekend in september staat een thema centraal. ,,Achtereenvolgens zijn dat: democratie, arbeid, zorg, milieu/leefbaarheid en opvoeding/onderwijs/solidariteit”, somt Stolk op. Burgers en ondernemers zijn welkom om daar in dit tijdelijke ‘laboratorium’ hun licht over te laten schijnen. Enquêtes en interviews dienen om desgewenst de ketting te smeren. Binnen de zandwal zullen verder een maand lang twaalf kunstenaars in tenten bivakkeren. ,,Zij gaan aan de slag met onderwerpen die de gemeente Westerveld heeft aangedragen.”

Elke provincie stuurt een kunstenaar. Stolk: ,,Vergelijk het met de paupers die twehonderd jaar geleden overal vandaan naar Drenthe werden gezonden.” Intussen is hij zelf druk bezig diverse praktische zaken te regelen. Er is drinkwater nodig, maar ook elektriciteit. ,,En dan bij voorkeur niet van vervuilende dieselaggregaten.”

Vrijdag 1 september is de officiële opening. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft toegezegd te komen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu