De Kunstbeweging Emmen gaat volgend jaar fuseren met de bibliotheek. Belangrijke voorwaarde: ‘Geen nieuwe bezuinigingen’

In 2022 is Emmen een grote culturele en educatieve organisatie rijker. De bibliotheek en De Kunstbeweging gaan fuseren. Beide clubs zoeken een nieuwe voorzitter en waarschijnlijk een nieuwe naam.

De ingang van de bibliotheek aan het Noorderplein.

De ingang van de bibliotheek aan het Noorderplein. Foto: DVHN

Achter de schermen zijn De Kunstbeweging en de bibliotheek van Emmen al best ver met hun samensmelting. Dat deden ze tot nog toe onder de radar. Maar het staat nu toch echt zwart op wit: in de vacature tekst voor een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Die moet toezicht houden op ‘een nieuwe organisatie, nieuwe vormgeving en nieuwe naam’.

Werk voortzetten

Dat betekent dat het culturele kenniscentrum De Kunstbeweging, ontstaan na het faillissement van het Centrum voor de Kunsten CQ in 2014, de vlag nu strijkt. En per 1 januari 2022 een nieuwe in top hijst. Directeur Rineke Marwitz kijkt er naar uit: ,,We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en het is mooi dat we ons werk kunnen voortzetten. Dat willen we doen met behoud van onze identiteit, ook al is De Kunstbeweging als begrip er straks niet meer.’’

Beide organisaties zijn geen onbekenden voor elkaar. De Kunstbeweging is gehuisvest in de bibliotheek in het centrum van Emmen. Nu concluderen ze gezamenlijk dat hun doelgroep en missie voldoende op elkaar aansluit om te fuseren.

Het spelen met de gedachte van een gezamenlijke toekomst kwam in een stroomversnelling door een forse bezuiniging van de gemeente Emmen in 2019. Die hapte een kwart miljoen euro van de subsidie af. De pijn moesten ze onderling zien te verdelen.

De logica onderzoeken

Hun gezamenlijke strijd tegen die bezuiniging verbroederde verder. Marwitz: ,,Toen hebben we elkaar aangekeken en gezegd: hoe gaan we hiermee om? We besloten niet te concurreren maar nog meer samen te werken.’’

Haar collega Nicole Stiekema, directeur van de bibliotheek, roemt het daaropvolgende overleg met de goede buur. ,,Ooit samengaan hebben we altijd logisch gevonden, maar we wilden er geen druk opleggen. Dat voelden we plots wel door de gemeentelijke bezuiniging. Dus zijn we gaan onderzoeken of onze logica de juiste was. En dat blijkt nu.’’

Het leverde in 2020 ‘fijne’ en ‘goede’ sessies op tussen elkaars personeel en bestuurders. Dat resulteert nu in de fusie over een half jaar. De daden lijken al op elkaar volgens beide directeuren. Emmenaren bij elkaar brengen en een samenhangend cultureel en educatief aanbod bieden. Na die dadendrang moet nu de taal en de uitstraling op elkaar afgestemd worden. Stiekema daarover ,,Het klinkt altijd zo leuk: 1+1=3, maar het vergt best nog wel wat overleg wil dat echt het geval zijn.’’

Nieuwe naam ‘wat voorbarig’

Het moet leiden tot waarschijnlijk een nieuwe naam op de gevel en de visitekaartjes. Of ze daarbij om het instituut ‘De bibliotheek’ heen kunnen is de vraag. ,,Een nieuwe naam? Staat dat in de vacature? Dat verbaast me wel. Het is wellicht nog wat voorbarig, maar ik sluit het niet uit. We zien het ook elders in het land dat soms een traditionele naam verdwijnt. Zie de bibliotheken in de stad Groningen onder de naam Forum’’, stelt Stiekema.

Beide voorvrouwen geven bij de fusieplannen wel een winstwaarschuwing af. Marwitz en Stiekema stellen gezamenlijk dat de fusie alleen maar kans van slagen heeft als de inkomsten vanuit de gemeente op peil blijven. De samenvoeging levert wat hen betreft dus geen nieuwe bezuinigingen op. De dik zestig medewerkers blijven in dienst en het aanbod blijft minimaal gelijk.

Voorzitter gezocht

Door de bezuinigingen in de afgelopen jaren moest de bibliotheek beknibbelen op het aanbod en de bezetting van de bibliobus en verdwenen er externe functies bij De Kunstbeweging.

De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht voor de nieuwe organisatie kan zich tot 15 augustus melden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu