Fusie tussen katholieke en protestantse basisscholen in Emmer-Compascuum jaar uitgesteld

Multifunctioneel centrum De Deele. Nabij dit gebouw moet een schoolgebouw komen voor twee fusiescholen: een openbare en een protestants/katholieke. Foto: DvhN

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de fusie tussen de basisscholen De Hoeksteen en De Braakhekke in Emmer-Compascuum.

De schoolbesturen van Primenius en Viviani hebben de fusie uitgesteld tot augustus 2021. Volgens fusiebegeleider Theo Joosten is het vanwege de geldende corona-maatregelen onmogelijk om met ingang van het volgend schooljaar beide scholen samen te voegen.

,,Beide scholen zijn gesloten, terwijl er in maart en april belangrijke bijeenkomsten over de fusie zouden plaatsvinden voor het onderwijsteam, ouders en de medezeggenschapsraad. Daar luister je naar elkaar en reageer je op elkaars meningen. Dat moet je niet digitaal willen. Voor de samenvoeging is ook instemming nodig van de ouderraad en de medezeggenschapsraad en vervolgens moeten ook notaris en het ministerie hun stukken rond hebben. Al met al kunnen de benodigde stappen niet meer worden gemaakt.”

‘Er moet nog veel met elkaar besproken en besloten worden’

Het besluit heeft tot gevolg dat beide scholen het komend schooljaar als zelfstandige scholen doorgaan. Joosten: ,,Het volgende schooljaar wordt benut om alsnog de nodige stappen te zetten. Maar er moet nog wel veel met elkaar besproken en besloten worden.”

Beide scholen kampen de laatste jaren als gevolg van krimp met een teruglopend aantal leerlingen. ,,Op De Hoeksteen zitten momenteel iets meer dan 50 leerlingen; op De Braakhekke zijn zo’n 45 leerlingen ingeschreven. Ten opzichte van vorig jaar zijn dat geen grote veranderingen”, zegt Joosten.

Brede school

Na de fusie worden beide scholen ondergebracht in een gebouw naast multifunctioneel centrum De Deele. In deze brede school komen de ook dan gefuseerde openbare scholen De Meent en De Runde, zodat in dat nieuwe gebouw uiteindelijk twee scholen met in totaal 200 leerlingen onderdak vinden. De bouw moet nog beginnen en is volgens Joosten pas op z’n vroegst klaar in augustus 2021.

Nieuws

Meest gelezen

menu