Krijgt Drenthe een referendum over bijvoorbeeld de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 of over toekomst van 'Eelde'? 'We gaan we ermee aan de gang'

Roy Pruisscher zit namens ChristenUnie in het Drents Parlement. Foto: Iris Sijbom

Krijgt Drenthe een referendum over bijvoorbeeld de gedeeltelijke verdubbeling van de N34? Of over steun aan luchthaven Eelde? Het Drents Parlement debatteert daar binnenkort over.

Met een notitie over de wenselijkheid van een referendum werp je de knuppel in het hoenderhok, weet Roy Pruisscher. Hij is namens de ChristenUnie lid van het Drents Parlement - Provinciale Staten - en voorzitter van een commissie die de Drentse politiek dichter bij de bevolking moet brengen. Het referendum kent felle voor- en tegenstanders en staat dus garant voor een vinnig debat.

„Toch vinden we dat we het er over moeten hebben”, stelt Pruisscher. „Maar we willen eerst op een rijtje zetten welke vormen van referenda er zijn en wat de voor- en nadelen zijn. Daarna moeten we kiezen of we een referendum mogelijk willen maken en zo ja in welke vorm.’’

Bindend of raadgevend, vooraf of achteraf?

Een referendum kan raadgevend of bindend zijn, voorafgaand aan een besluit of dienen als noodrem als veel mensen het niet met een besluit eens zijn. En het kan door het provinciebestuur zelf op touw worden gezet, of door een groep inwoners.

„Eigenlijk kan een bindend referendum niet”, zegt Pruisscher. „Want het parlement beslist, zo staat het in de wet. Maar je kunt wel tevoren afspreken dat je als parlement de uitkomst van een referendum altijd zult overnemen.”

Een groep inwoners verzameld in de groep Calicocat drong er vorig jaar op aan dat Drenthe een referendum krijgt en verzamelde daartoe handtekeningen. Pruisscher: „Zo’n signaal nemen we serieus, daarom gaan we ermee aan de gang.”

Alleen ouderen zien stemmen nog als burgerplicht

Hij ziet zelf ook veel redenen om een referendum te willen. Pruisscher: „Je ziet de opkomst bij verkiezingen achteruit gaan. Ongeveer de helft ging dit jaar stemmen bij de raadsverkiezingen.”

Veel ouderen zien het nog als hun burgerplicht om te stemmen, jongeren hebben die instelling over het algemeen minder, stelt Pruisscher vast. Er moet dus wel iets gebeuren om de bevolking weer bij de politiek te betrekken.

Uit een deze week gepubliceerd onderzoek blijkt dat veel inwoners van Drenthe wel degelijk geïnteresseerd zijn in politieke vraagstukken in hun eigen omgeving. Maar ze hebben geen idee wat het Drents Parlement doet en hoe ze, bijvoorbeeld, invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming over het plan om de N34 tussen De Punt en Emmen gedeeltelijk te verdubbelen.

Bij inspraakprocedures zijn goed ingevoerde mensen in het voordeel

Tegenstanders van referenda betogen dat het belangrijker is goede inspraakprocedures te hebben, zodat iedereen zijn zegje kan doen voordat een ingrijpend besluit wordt genomen. Maar dit zet juist veel mensen op achterstand, brengen voorstanders daar tegenin. Goed ingevoerde en welbespraakte mensen weten heel goed hoe ze die procedures moeten bewandelen en stappen desnoods naar de rechter als ze hun zin niet krijgen. Een heel groot deel van de bevolking ontbreekt het daartoe aan tijd, kennis en middelen en hun stem klinkt dus veel minder door in de besluitvorming.

Pruisscher erkent dit. Aan de andere kant ziet hij ook bezwaren tegen een referendum. „Ingewikkelde vraagstukken moet je niet versmallen tot simpelweg ja of nee. Maar als je het goed gebruikt, is een referendum misschien wel een goed middel om de politici af en toe de spiegel voor te houden en te laten nadenken over de vraag of ze wel doen wat de inwoners willen.”

Snel spijkers met koppen slaan

Hij hoopt dat het Drents Parlement snel spijkers met koppen slaat. „Ik hoop toch dat we voor de zomervakantie kunnen beslissen of we met dit onderwerp verder willen en in welke richting we dan een voorstel gaan uitwerken.”

Woensdag 29 juni debatteert een commissie van het Drents Parlement over Pruisschers notitie. Twee weken later volgt mogelijk een besluit.

Nieuws

menu