Gas 2.0: opleiding in de maak voor denkende duurzame doeners

Henk Lukken van het Drenthe College ontwikkelt samen met het bedrijfsleven een mbo-opleiding voor duurzame techneuten. Foto Kees van de Veen

Welke denkende doeners maken verduurzaming tot de dagelijkse praktijk? Er zijn plannen genoeg, maar die moeten ook worden uitgevoerd. Zeven mbo-scholen in het Noorden springen in dit gat.

,,Ik heb veel symposia, conferenties en andere bijeenkomsten bezocht waar geweldige vernieuwingen werden gepresenteerd. Er is wat dat betreft veel reuring. Maar als we de mensen vergeten die dingen kunnen maken, onderhouden en repareren en dus een belangrijke rol spelen, dan slaan we de plank volledig mis’’, zegt Henk Lukken, manager van DC Tech, het technieklab van het Drenthe College in Emmen.

‘Innovatieve vakkracht staat centraal’

Lukken is aanjager van het project Gas 2.0, waaraan inmiddels zeven mbo-scholen in Drenthe, Groningen en Friesland meedoen onder de vlag van het Energy College. Uitgangspunt: ,,Wij stellen de innovatieve vakkracht centraal. Wat moet hij of zij kennen en kunnen? De antwoorden op die vragen gaan we samen met het bedrijfsleven verder uitwerken en in een mbo-opleiding gieten.’’

,,De winning van aardgas gaat gepaard met veel problemen, maar als de NAM vandaag stopt, hebben we als samenleving een groot probleem.’’ Daarom ging Lukken nadenken over alternatieven voor aardgas. Hij kwam al snel uit bij onder meer waterstof dat, mits zonder CO2-uitstoot geproduceerd, kan dienen als basis voor schone brandstoffen. Hij noemde het project Gas 2.0.

Nauwelijks geschoold personeel te vinden

In het Noorden wordt gewerkt aan waterstof als speerpunt in de economie. Een bedrijf als de Holthausen Group in Hoogezand laat auto’s op waterstof rijden. Uitstoot: geen, alleen waterdamp. Geschoold personeel om het werk op de werkvloer te doen, kan het bedrijf nauwelijks vinden.

En daar willen het DC en de andere mbo-scholen in het Noorden op inspringen. Dat mensen op mbo-niveau worden geschoold, zodat een schonere wereld niet stokt bij het ontbreken van de juiste scholing van de mensen die van nieuwe technologieën dagelijkse praktijk maken. ,,En dat geldt ook voor de bij- en omscholing van zittend personeel. Ontwikkelingen gaan snel’’, zegt Lukken.

Missionaris

Als een ware missionaris doet Lukken noordelijke bedrijven, scholen en overheden aan. ,,Wij zijn uitgedaagd door de overheid. Die zei: wie de drie o’s -ondernemers, onderwijs en overheid- op één lijn krijgt door gezamenlijk tot een innovatieve opleiding te komen, die krijgt een derde van de kosten vergoed met een maximum van 2 miljoen euro. Het bedrijfsleven en het onderwijs moeten dus ook een derde deel bijleggen. Omdat dit zo belangrijk is voor onze toekomst, zet ik zo hoog mogelijk in en ga ik voor het hoogste bedrag van 6 miljoen euro.’’

Enige haast is geboden, want aan het einde van dit jaar moet er een afgerond plan liggen.

Bedrijven die willen meedenken en meepraten over de opleiding, moeten een duurzame relatie met de scholen aangaan. Minimaal vier jaar, want Gas 2.0 loopt in eerste instantie van september 2018 tot de zomer van 2022. Ondernemers kunnen participeren door materiaal, machines en/of huisvesting te delen. Ook kunnen ze duizend euro per student per jaar investeren in technisch talent. Daar kunnen ze in eerste instantie bijvoorbeeld een stagiair voor terug krijgen en op termijn wellicht een vaste waarde. Bedrijven kunnen hun kennis en expertise ook in natura doneren.

‘Techniek is hartstikke sexy’

De drie o’s zijn niet de enige missie van Lukken en de zijnen. Het aantal kinderen neemt al jaren af en daarmee wordt ook de instroom op scholen kleiner. Tel daarbij op dat techniek lang niet voor iedereen een voor de hand liggende keus is en het is duidelijk dat er veel werk moet worden verzet. ,,Techniek niet sexy? Techniek is hartstikke sexy. Overal zit techniek in en dat is zowel voor jongens als voor meiden interessant. De kunst is jongeren zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met techniek en ze vervolgens te laten kiezen voor iets dat ze graag doen. Gebruik maken van hun talenten. Daar gaat het om.’’

En het is een zekere keuze, zeker als het om het vinden van werk gaat. ,,De werkloosheid in het Noorden is relatief hoog en de vraag naar technisch geschoold personeel is groot.’’

‘Wisselwerkingen leveren altijd plussen op’

Lukken hoopt dat Gas 2.0 als een katalysator werkt bij onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven elders in het land. ,,En natuurlijk moeten we vanuit het mbo ook samenwerking zoeken met het HBO en universiteiten. Ieder zijn eigen input. Wisselwerkingen leveren altijd plussen op. Wat wij willen is ambitieus, maar ook heel urgent.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu