Gasbedrijf Vermilion niet strafrechtelijk vervolgd voor het winnen van extra gas uit het veld bij Diever

Gasbedrijf Vermilion wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor het winnen van extra gas uit de velden bij Diever en het Friese Vinkega.

Foto

Foto ANP

Het bedrijf haalde bij proefboringen miljoenen kuub gas uit beide velden, voordat de minister officieel toestemming had gegeven om gas te winnen. In 2019 ontstond bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het vermoeden dat Vermilion meer en sneller gas produceerde dan was toegestaan en begon het Openbaar Ministerie een onderzoek.

Het OM komt nu tot de conclusie dat niet valt aan te tonen dat Vermilion in strijd met de geldende milieuvergunning heeft gehandeld. In deze vergunning is weliswaar vastgelegd hoeveel gas het bedrijf in een bepaalde periode mag winnen, maar volgens het OM is niet duidelijk of die vergunning al van kracht was tijdens de proefboringen.

Proefboringen

Bij Diever voerde Vermilion in 2015 en 2016 ‘verkennende’ boringen uit. Op het moment dat de minister voor het eerst toestemming gaf voor gaswinning - in juli 2017- had het bedrijf uit die gasput al 370 miljoen kuub geproduceerd.

In die jaren zijn er nooit duidelijke regels rond proefboringen afgesproken, constateert het OM. Zo was ook niet duidelijk hoeveel gas een bedrijf maximaal bij een proefboring naar boven mocht halen. Om die reden laat het OM de strafzaak zitten.

Het SodM zegt tegenwoordig strenger te kijken naar plannen van gasbedrijven voor proefboringen of ander bodemonderzoek. ,,Wij beoordelen hoeveel gaswinning noodzakelijk is om de benodigde data te verzamelen” zegt woordvoerder Cynthia Heijne. ,,Onze aanwijzingen worden vervolgens netjes opgevolgd.”

Het OM deed ook onderzoek naar geluidsoverschrijding door Vermilion tijdens een gasboring bij Noordwolde. Of dat wel tot een zaak leidt, wordt binnenkort beslist.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu