Gasteren krijgt uitbreiding

Het Oosteinde in Gasteren.

Het dorp Gasteren krijgt binnenkort uitbreidingsmogelijkheden. Terwijl in andere dorpen uitbreidingsplannen worden ingetrokken komen er in Gasteren negen kavels bij.

Het gaat om kavels aan de Bosakkers, waar vijf vrijstaande en twee dubbele woningen op kunnen worden gebouwd. De dorpsuitbreiding is feitelijk de derde fase van een uitbreidingsplannetje dat enkele decennia geleden al is bedacht. De gemeente wil het gebiedje aan weerszijden van de T-splitsing naar het Oosteinde binnenkort bouwrijp gaan maken. De bouw verandert de entree van Gasteren van de kant van Anloo.

Klein brinkje

In 2013 is er al eeens gepeild of er voor het gebiedje belangstelling is van de kant van starters op de woningmarkt of andere inwoners van het dorp. Toen was daar geen sprake van, maar Dorpsbelangen Gasteren heeft erop aangedrongen om de bouwmogelijkheden toch te openen. Het mocht er niet te rommelig uit gaan zien en daar is volgens Dorpsbelangen goed aan voldaan. Zo komt er een klein brinkje en er worden groene erfscheidingen verlangd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu