Gasteren krijgt uitbreiding

Het Oosteinde in Gasteren.

Het dorp Gasteren krijgt binnenkort uitbreidingsmogelijkheden. Terwijl in andere dorpen uitbreidingsplannen worden ingetrokken komen er in Gasteren negen kavels bij.

Het gaat om kavels aan de Bosakkers, waar vijf vrijstaande en twee dubbele woningen op kunnen worden gebouwd. De dorpsuitbreiding is feitelijk de derde fase van een uitbreidingsplannetje dat enkele decennia geleden al is bedacht. De gemeente wil het gebiedje aan weerszijden van de T-splitsing naar het Oosteinde binnenkort bouwrijp gaan maken. De bouw verandert de entree van Gasteren van de kant van Anloo.

Klein brinkje