Gedeputeerde Staten houden vast aan FOC in Assen

Als het aan het college van Gedeputeerde Staten ligt komt het Factory Outlet Center bij Assen er.

Het college legt de plannen voor een Factory Outlet Center met een positief advies voor aan Provinciale Staten. Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) zijn er geen redenen om af te wijken van het standpunt van de gemeente Assen. ,,Wij zien binnen onze uitgangspunten voor de ruimtelijke ordening geen redenen om niet mee te werken."

Nieuws

menu