Gedoe over betaling planschade Fluitenberg

Foto: Archief DvhN

Projectontwikkelaar Stijlgroep Bouwontwikkeling bv moet ruim 156.000 euro betalen aan veertien woningeigenaren in Fluitenberg, die planschade lijden door de komst van nieuwbouw.

Projectontwikkelaar Stijlgroep Bouwontwikkeling bv moet ruim 156.000 euro betalen aan veertien woningeigenaren in Fluitenberg, die planschade lijden door de komst van nieuwbouw.

De gemeente Hoogeveen heeft veertien bezwaarschriften tegen de toekenning van planschade rond de uitbreiding van woningbouw in Fluitenberg ongegrond verklaard. Het college van B en W neemt daarmee het advies van de bezwaarschriftencommissie over.

Alle bezwaren waren ingediend door de Stijlgroep Bouwontwikkeling bv uit Amersfoort. Volgens het college moet deze projectontwikkelaar de planschade op basis van een overeenkomst met de gemeente vergoeden aan omwonenden.

22.000 euro
De verzoeken om planschade komen van eigenaren van woningen aan De Tippe, Veldkamp, Fluitenbergseweg en Vijfhoek. De bedragen lopen uiteen van 5900 tot 22.000 euro. Volgens onafhankelijk onderzoek door bureau SOAZ hebben de eigenaren recht op een tegemoetkoming in de planschade die voortvloeit uit de (toekomstige) bouw van woningen. Onlangs is begonnen met de bouw van zeven huurwoningen van Actium. Andere bouwprojecten volgen.

Zes weken
De Stijlgroep Bouwontwikkeling kan binnen zes weken naar de rechter stappen om beroep aan te tekenen tegen het jongste collegebesluit. Of dat ook gebeurt, is nog niet duidelijk. Sjoerd van Hoogmoed van Hoogstate Taxateurs, die namens de projectontwikkelaar de belangen behartigt, liet gisteren weten dat daarover nog geen overleg had plaatsgevonden. ,,Het wordt in elk geval overwogen'', zegt hij. ,,We vinden dat de bezwaarschriftencommissie een aantal dingen niet helemaal heeft begrepen.''

De Stijlgroep Bouwontwikkeling bv stelt onder meer dat het huidige uitzicht ‘in de meeste gevallen al geheel of grotendeels belemmerd wordt door aanwezige bijgebouwen'. Ook hadden bewoners er volgens de projectontwikkelaar rekening mee moeten houden dat ‘eerdaags' woningen zouden verrijzen op toenmalige landbouwgronden.

Van tafel
De bezwaarschriftencommissie veegde alle bezwaren van tafel. ,,Het college heeft terecht en op de juiste gronden besloten tot toekenning van alle tegemoetkomingen in de geleden planschade'', luidde het oordeel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu