Geen bedrijvigheid op ijsbaan Veenoord

Geen bedrijvigheid op

,De ijsbaan is gesloten', meldt de site van ijsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Dat blijft voorlopig ook zo. Elke poging om op het sintelovaal een ijsvloer te creëren is onder de huidige omstandigheden tot mislukken gedoemd, legt bestuurslid Jan Baarslag uit . ,,De ondergrond is nog te warm en zacht. Zet je de baan onder water, dan blijft tussen de bodem en de ijslaag altijd water staan en trap je het laagje ijs zo weg. Pas als de ondergrond hard is kunnen we de sintels platwalsen en water op de baan spuiten.''

,De ijsbaan is gesloten', meldt de site van ijsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Dat blijft voorlopig ook zo. Elke poging om op het sintelovaal een ijsvloer te creëren is onder de huidige omstandigheden tot mislukken gedoemd, legt bestuurslid Jan Baarslag uit . ,,De ondergrond is nog te warm en zacht. Zet je de baan onder water, dan blijft tussen de bodem en de ijslaag altijd water staan en trap je het laagje ijs zo weg. Pas als de ondergrond hard is kunnen we de sintels platwalsen en water op de baan spuiten.''

Nieuws

menu