Geen cent extra naar zorg in Tynaarlo: Raad bezorgd over aanhoudende tekorten

De stijgende uitgaven aan de jeugdzorg stellen gemeenten voor enorme problemen.

Het lukt de gemeente Tynaarlo maar niet de uitgaven aan (jeugd)zorg en sociaal beleid te beteugelen. In navolging van de PvdA maakt de VVD zich hierover nu ook zorgen. Het liberale raadslid Edwin Hageman stelt schriftelijke vragen.

Hageman is verbaasd dat de gemeenteraad als het ware tussen neus en lippen door is geïniformeerd over de grote financiële problemen en over een uitgavenstop. Burgemeester en wethouders maakten hiervan melding in een brief over de gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente. Hageman wil weten wat de gemeente gaat doen om ondanks de coronacrisis orde op zaken te stellen. Hij wijst er op dat de gemeenteraad al regelmatig vragen heeft gesteld over de almaar stijgende uitgaven.

Zeer penibele financiële positie

Ook de gemeente Tynaarlo lijkt door de coronacrisis in een zeer penibele financiële positie te raken, zo blijkt uit de brief, al is er nog geen overzicht. In de brief staat ook dat er los van ‘corona’ al zorgen genoeg zijn, vooral door de steeds toenemende uitgaven aan zorg en sociaal beleid.

Vooral de jeugdzorg is een zorgenkind van jewelste, dat geldt voor nagenoeg alle gemeenten. Het wordt er al niet beter op nu veel kinderen hele dagen thuiszitten, in sommige gevallen bij ouders die bijvoorbeeld grote psychische problemen hebben of die met een verslaving kampen.

Uitgavenstop

Burgemeester en wethouders hebben nu voor zorg en sociaal beleid een soort uitgavenstop afgekondigd: de gemeente betaalt alleen nog waar zij gezien haar wettelijke verantwoordelijkheid niet onderuit kan.

Ook op andere posten op de gemeentelijke begroting gelden de drie O’s, zeggen B en W: onvermijdelijk, onuitstelbaar en onoverkomelijk.

Hageman wil echter meer weten wat nu het verband is tussen de coronacrisis en de stijgende uitgaven voor zorg. Hij vraagt burgemeester en wethouders om opheldering.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu