Geen landbouwsluis, maar acht (!) verkeersdrempels in Vaartweg Nieuw-Amsterdam

Tegen het besluit om drempels te plaatsen op de Vaartweg in Nieuw-Amsterdam is geen beroep mogelijk. Foto: DvhN

Niet een landbouwsluis maar acht verkeersdrempels moeten ervoor zorgen dat automobilisten veel minder snel over de Vaartweg in Nieuw-Amsterdam gaan rijden. Eind mei worden de eerste drempels geplaatst.

De Vaartweg is de circa 800 meter lange straat tussen het bruggetje over het Stieltjeskanaal en het midden van de Zwarteweg. Het tracé is een veelgebruikte sluiproute tussen Nieuw-Amsterdam/Veenoord en de dorpen Zandpol en Schoonebeek. Behalve auto’s, vrachtwagens en agrarisch verkeer maken ook fietsers en wandelaars gebruik van de relatief smalle straat.

Begin 2017 bonden meerdere straatbewoners de kat de bel aan. Bij Plaatselijk Belang werd geklaagd over de vele hardrijders, afbrokkelende wegkanten en vrachtverkeer dat sporen maakt in bermen. De dorpsvereniging lichtte de gemeente in en die besloot na ampel beraad in 2018 tot het plaatsen van een landbouwsluis.

Dit is een brede verhoging waar personenauto’s en bestelbusjes niet overheen kunnen. Al het doorgaande verkeer neemt dan automatisch een andere route. Veel buurtbewoners juichten de maatregel toe, al zouden meerdere bewoners wel om moeten rijden om bij hun woning te komen.

Bezwarencommissie gaf protesterende boer gelijk

Boer Rien Kramer was veel minder enthousiast. Hij is de enige agrariër die de Vaartweg nodig heeft om bij zijn percelen te komen. ,,Het woord landbouwsluis suggereert dat alle landbouwvoertuigen eroverheen kunnen, maar de ervaring leert dat dit niet zo is. Dit betekent dus dat ik moet omrijden’’, zo betoogde Kramer bij de gemeentelijke bezwarencommissie.

Kramer stelde ook dat een landbouwsluis juist gevaarlijke situaties oplevert. ,,Vrachtwagens die nu langs de Vaartweg stilstaan om aardappels op te halen, kunnen dan niet verder rijden. Zij moeten dan steeds achterwaarts de Vaartweg in of uit.’

De bezwarencommissie stelde de boer in het gelijk. Het was volgens haar volstrekt onduidelijk hoe de gemeente tot dit besluit was gekomen. Ook was niet beschreven welke alternatieven zijn onderzocht en waarom deze blijkbaar niet voldoen.

Om iedere honderd meter een verkeersdrempel

De gemeente denkt nu met de plaatsing van meerdere drempels wel een goede oplossing te gevonden. Om het sluipverkeer echt te frustreren, wordt er om de honderd meter een drempel geplaatst.

Het plaatsen van wegversmallingen is niet mogelijk omdat de Vaartweg daar te smal voor is. ,,Bovendien zie je tegemoetkomend verkeer al van verre aankomen. Automobilisten hebben de neiging om dan juist nog harder te gaan rijden om als eerste door de wegversmalling te komen’’, verduidelijkt een woordvoerster van de gemeente.

Aanleg drempels duurt ongeveer vier weken

De drempels worden 8 centimeter hoog met een helling van 1,75 meter. ,,Dit is dus iets flauwer dan de drempels op de Schooldijk maar steiler dan die op de Zwarteweg.’’

De gemeente denkt dat drempels relatief weinig geluidsoverlast veroorzaken. ,,Door de aanpassingen zal er minder verkeer komen en ook worden de drempels in asfalt uitgevoerd. Er zijn dus geen overgangen tussen asfalt en klinkers die de geluidsoverlast kunnen versterken.’’

Tegen het besluit om drempels te plaatsen is een beroep mogelijk. De plaatsing van de drempels neemt ongeveer vier weken in beslag.Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu