Geen omgekeerde bewijslast meer bij gasopslag Langelo: 'ik baal hier als een stekker van', zegt getergde Drentse gedeputeerde

Omwonenden van de gasopslag bij Norg en langs de randen van het Groningse gaswinningsgebied moeten weer kunnen rekenen op de omgekeerde bewijslast bij schade aan hun woning door aardbevingen of bodemdaling.

Kunnen de omwonenden van de gasopslag bij Langelo nog wel rekenen op een goede schaderegeling? Gedeputeerde Tjisse Stelpstra maakt zich er zorgen over.

Kunnen de omwonenden van de gasopslag bij Langelo nog wel rekenen op een goede schaderegeling? Gedeputeerde Tjisse Stelpstra maakt zich er zorgen over. Foto: Kees van de Veen

Dat schrijven de provincies Drenthe en Groningen en elf gemeenten in en rondom de aardbevingsregio in een gezamenlijke brief aan het ministerie van economische zaken. Zij reageren daarmee op de aankondiging van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dat claims van gedupeerden aan de randen van het gebied niet meer in behandeling worden genomen omdat gaswinning daar niet de enige oorzaak kan zijn.

„Ik baal hier als een stekker van”, zegt de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) over plannen van het IMG om het gebied te beperken waar de omgekeerde bewijslast geldt. Langelo zou daarbij buiten de boot vallen. „Ik leg me er ook niet bij neer.”

Hoop gevestigd op Tweede Kamer

Het voornemen van het IMG zorgt volgens Stelpstra’s Groningse collega Henk Staghouwer nu al voor nieuwe onrust. In zijn provincie maken vooral inwoners van de gemeenten Westerkwartier en Pekela’s zich zorgen over de schade aan hun huis. Daar is volgens onderzoek van TNO en de Technische Universiteit (TU) Delft sprake van een mix van oorzaken (ook zoutwinning of daling van de grondwaterstand) en is een direct verband met de gaswinning uitgesloten.

IMG zegt dat ze daarom geen aardbevingsgeld mág uitkeren aan deze gedupeerden. Onacceptabel, vindt Staghouwer. ,,Je kunt niet tijdens de wedstrijd zeggen dat je de spelregels wijzigt zonder duidelijk te bieden wat er verandert en voor wie. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn.’’ Stelpstra sluit zich daarbij aan. „Het is heel belangrijk dat de inwoners kunnen rekenen op een goede schaderegeling.”

Te klein wereldje

Het besluit van IMG is volgens Stelpstra op wetenschappelijk drijfzand gebaseerd. „Het TNO/TU-onderzoek is te veel gebaseerd op modellen en houdt te weinig rekening met de specifieke situatie van de huizen. Het zou goed zijn om dit onderzoek te laten toetsen door buitenlandse deskundigen. Ik wil niet zeggen dat de Nederlandse onderzoekers slecht zijn, ze controleren elkaar ook, maar ze maken deel uit van een betrekkelijk kleine wereld. Ze komen elkaar vaak tegen.”

De soep wordt in Langelo lang zo heet niet gegeten als Stelpstra haar opdient, luidt de reactie van IMG-woordvoerder Jouke Schaafsma. „We snappen dat het allemaal ingewikkeld is en proberen de omwonenden via een webinar zo goed mogelijk bij te praten. Het aardbevingsgebied van Groningen loopt door tot in Noord-Drenthe, daar valt verreweg het grootste deel van het gebied van de gasopslag ook onder.”

Fijnmaziger systeem

Het IMG bekijkt volgens Schaafsma wel of er nog een uitzondering kan worden gemaakt voor ruim 3000 adressen waar schade kan zijn ontstaan door grondwaterdaling ten gevolge van gaswinning of waar de schadeadviseurs elkaar tegenspreken. „We onderzoeken nu samen met ingenieursbureau Deltares welke gebieden dat precies zijn.”

De Gronings-Drentse brief is in gericht aan het ministerie van economische zaken, maar Stelpstra en Staghouwer vertrouwen erop dat die ook ter sprake komt wanneer Tweede Kamer op 1 juli de plannen van IMG bespreekt. Die moet de omgekeerde bewijslast voor de hele regio overeind houden. Een scheiding bij de schadeafhandeling tussen gaswinning en andere mogelijke oorzaken is onwenselijk, schrijft de gemeenten en provincies in de brief.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu