Gehandicaptenbeleid in Hoogeveen schiet tekort: 'Het had geen prioriteit, de gemeente was drukker met andere zaken'

De gemeente Hoogeveen doet onvoldoende voor gehandicapten als het gaat om de toegankelijkheid van voorzieningen en diensten. Dat leert onderzoek door de Rekenkamer. Diep droevig, oordeelt het lokale gehandicaptenplatform.

De gemeente Hoogeveen scoort in beleid en uitvoering onvoldoende als het op de toegankelijkheid voor gehandicapten aankomt, stelt de Rekenkamercommissie

De gemeente Hoogeveen scoort in beleid en uitvoering onvoldoende als het op de toegankelijkheid voor gehandicapten aankomt, stelt de Rekenkamercommissie Foto: André Weima

De Rekenkamercommissie in Hoogeveen heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin de gemeente aan het VN-verdrag Gehandicapten voldoet. De conclusies en bevindingen liegen er niet om.

'Wil en overtuiging ontbreken'

Samengevat komt het er op neer dat de gemeente Hoogeveen in beleid en uitvoering tekort schiet. De wil en overtuiging ontbreken, zo stelt de Rekenkamer. De harde constateringen staan in een rapport dat aan de gemeenteraad is aangeboden.

Hoogeveen is net als andere gemeenten gebonden aan de uitvoering van het VN-verdrag met betrekking tot de toegankelijkheid van voorzieningen voor gehandicapten.

Volgens de Rekenkamercommissie worden gehandicapten in Hoogeveen alleen benaderd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zowel het collegeakkoord en de programmabegrotingen vanaf 2019 melden er niets over.

Enquête en steekproef

Hoogeveen neemt ook (bijna) geen passende maatregelen buiten de gemeentelijke organisatie. Dat blijkt uit een enquête onder tien organisaties en steekproef op de toegankelijkheid van diverse fysieke en digitale locaties.

Het gaat dan om de toegang tot gebouwen, wegen, vervoer, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken. Daarnaast worden harde noten gekraakt over informatie, communicatie en (elektronische- en nood)diensten.

Geen garantie

Verder zijn volgens de Rekenkamer in beleidsdocumenten geen expliciete verwijzingen naar het VN-Verdrag Gehandicapten opgenomen. 'De toegankelijkheid voor Hoogeveners met een lichamelijke beperking is zelden gegarandeerd', zo staat in het onderzoeksrapport. Positieve uitzonderingen zijn de kringloopwinkel, de bibliotheek en de begraafplaats.

In Hoogeveen is ook nog geen door de raad vastgestelde lokale agenda voor toegankelijkheid en inclusie. Er bestaat wel een conceptplan, maar volgens de Rekenkamer is die voorlopige versie nog niet in lijn met het VN-verdrag.

'Geen prioriteit'

,,Onbegrijpelijk'', stelt penningmeester Luuk Fieten van het Gehandicapten Platform Hoogeveen. ,,In juli 2016 was dit al bekend, maar er is ruim vier jaar lang niets mee gedaan. Het had geen prioriteit, Hoogeveen was drukker met andere zaken.''

Volgens Fieten is de gemeente verplicht om in beleid en uitvoering het VN-verdrag Gehandicapten te borgen. ,,Of dat nu wel gaat gebeuren? Eerst zien, dan geloven. Het moet blijvend aandacht krijgen binnen de ambtelijke organisatie, van receptioniste tot burgemeester. Anders is het zo weer weg.''

Het college van burgemeester en wethouders erkent dat Hoogeveen op grote achterstand staat als het gaat om de toegankelijkheid en inclusie van gehandicapten. B en W onderschrijven de conclusies en aanbevelingen en gaan 'graag de uitdaging aan'.

Draagvlak

Om breed maatschappelijk draagvlak te krijgen oppert de Rekenkamer een sterkere verbinding met de wijken en inwoners. 'In andere gemeenten zijn goede voorbeelden te vinden hoe dat vormgegeven kan worden, bijvoorbeeld door de verbinding van sociale thema’s en duurzaamheid', staat in het rapport.

Volgens de Rekenkamer is geen sprake van vrijblijvendheid voor de bestuurders en politici: Hoogeveen moet aan het verdrag voldoen en dat in woord en daad bekrachtigen. 'Daar is ook geld voor nodig', constateert de Rekenkamer, 'en dat is er nauwelijks of niet.'

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu