Geluidstoename door verdubbeling N34 baart Dalenaren zorgen

Geluidstoename door verdubbeling N34 baart Dalenaren zorgen

Dalen en omstreken greep maandag de kans om zich op de hoogte te stellen van de plannen tot verdubbeling van de N34 massaal aan. Blijdschap overheerste, maar er was toch ook bezorgdheid tijdens de eerste door de provincie Drenthe georganiseerde inloopbijeenkomst in zalencentrum Cornelis in Dalen. De tweede wordt woensdag in Erm bij Moorman gehouden.

Dalen en omstreken greep maandag de kans om zich op de hoogte te stellen van de plannen tot verdubbeling van de N34 massaal aan. Blijdschap overheerste, maar er was toch ook bezorgdheid tijdens de eerste door de provincie Drenthe georganiseerde inloopbijeenkomst in zalencentrum Cornelis in Dalen. De tweede wordt woensdag in Erm bij Moorman gehouden.

Geluidsreductie

Het merendeel van de bezoekers toonde zich blij dat de N34 tussen Coevorden-Noord en de aansluiting met de N381 dubbelbaans wordt. ,,Maar hoe zit het met geluid? Worden we niet horendol?''

De Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) heeft akoestisch onderzoek verricht en de gevolgen in kaart gebracht. Groene lijnen aan weerszijden van de weg markeren de grens van de wettelijk aanvaardbare 48 decibel. Voor alles wat daar binnen ligt, is de provincie verplicht maatregelen te nemen die leiden tot geluidsreductie. Een Dalenaar kon zich niet voorstellen dat de exact evenwijdig met de weg getrokken groene lijnen een correct beeld geven. ,,Ik woon vlakbij een viaduct. Omdat dat vier meter hoger ligt, wordt geluid daar volgens mij verder gedragen dan op vlakke stukken. Maar dat zie ik nergens in het model terug. Ik heb mijn bedenkingen.''

Volgens berekeningen van bureau Goudappel Coffeng leidt verdubbeling in 2030 tot veertig procent meer verkeersintensiteit dan nu het geval is. Twee tracés worden verdubbeld: Het traject tussen afslag Coevorden-Noord tot het klaverblad waar N34 en A37 elkaar kruisen en het stuk van Emmen-West tot de aansluiting met de N381. Eerstgenoemde verdubbeling krijgt gestalte ten westen van de N34. Aan gene zijde van de bebouwde kom van Dalen dus. Toch vrezen omwonenden voor de gevolgen. ,,Geluid wordt door wind gedragen. En die waait meestal uit het westen.''

Stil asfalt, of toch gevelisolatie?

Voorlichters van de provincie moesten vooralsnog het antwoord nog schuldig blijven op de vraag welke maatregelen er komen om geluidsoverlast te voorkomen. Opties variëren van ‘stil' asfalt tot geluidswallen tot isolerende gevelisolatie aan woningen. ,,Alle signalen die we hier opvangen nemen we mee in de verdere uitwerking van de plannen. Deze bijeenkomst is voor ons een middel om te peilen wat er leeft en wat beter kan. In maart hopen we op de volgende inloopbijeenkomsten te laten zien wat we aan geluidsreductie willen doen'', sprak een woordvoerder van de provincie.

Daarna zijn Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten aan zet om een bestuurlijke voorkeursvariant vast te stellen. Naar verwachting rond juni buigen de colleges van gemeentes Emmen en Coevorden zich er over. Zit alles mee, dan gaat medio 2019 de schop de grond in. Beide trajecten worden gelijktijdig aangepakt. De provincie heeft er twintig miljoen euro voor begroot. Rond 2020, 2021 moet de klus geklaard zijn.

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu