Gemeente Assen had vooraf geen contact met boeren die grond kwijt zijn aan Herenboeren

Het gemeentehuis van Assen.

De gemeente Assen heeft vooraf niet met pachtende boeren overlegd over de komst van Herenboeren bij de buurtschap Rhee. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD.

Herenboeren Assen is al jaren bezig om een coöperatieve boerderij op te zetten, waar op een duurzame manier producten worden geteeld en dieren worden gehouden. Het college besloot onlangs 20 hectare grond bij de buurtschap Rhee aan de stichting te verpachten. Die grond werd al tientallen jaren gepacht door een aantal boeren.

‘Impact op boeren is meegenomen in besluitvorming’

De VVD wilde van het college weten of er overleg is geweest met deze boeren, voordat het besluit genomen is om de grond aan Herenboeren te verpachten. Ook vroeg de partij zich af of de impact die het verlies van deze landbouwgrond heeft op de bedrijfsvoering van deze boeren, is meegenomen in de afwegingen.

Volgens de gemeente is dat laatste zeker het geval. ‘Het belang van dit bewonersinitiatief voor een grote groep inwoners, die samen op een duurzame manier voedsel willen produceren, hebben we echter zwaarder laten wegen dan bet belang van de zittende pachters.’

Het gaat hier volgens B en W om het faciliteren van een ‘uniek en specifiek initiatief’, waarbij naast de agrarische functie ook een maatschappelijk belang speelt. De boeren zijn direct na het nemen van het besluit geïnformeerd, maar vooraf heeft geen overleg plaatsgevonden, geven B en W toe.

‘Aan jaarpacht kunnen geen rechten worden ontleend’

Het gemeentebestuur wil overigens niet spreken van het ‘niet verlengen’ van de contracten: ‘Het is de pachters bekend dat er aan de jaarpacht geen rechten kunnen worden ontleend en dat er altijd de kans is dat er geen nieuw pachtcontract komt. Dit overkomt vaker agrariërs die (langdurig) gronden van ons pachten, vanwege bijvoorbeeld uitbreidingsplannen.’

Nieuws

Meest gelezen

menu