Gemeente Assen in gesprek met Rijksuniversiteit Groningen over samenwerking

Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

De gemeente Assen is in gesprek met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) over een eventuele samenwerking tussen de TechHub in Assen en de RUG. Dat blijkt uit een schriftelijk antwoord op vragen van de PvdA-fractie over een RUG-dependance in Assen.

De PvdA-fractie stelde in maart vragen over de rol van Assen bij de ‘Universiteit van het Noorden’. Onder deze noemer wil de RUG samen met noordelijke hogescholen en andere onderwijsinstellingen investeren in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de drie noordelijke provincies.

Volgens de PvdA zou een dependance van de RUG goed bij Assen passen. De fractie ziet goede aansluitingsmogelijkheden bij het huidige technische onderwijsaanbod en wilde weten wat er tot nu toe gedaan is om zo’n RUG-afdeling naar de Drentse hoofdstad te krijgen.

Gesprek met RUG

Het college van B en W antwoordt nu dat er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en de universiteit. In dat gesprek is er gekeken naar hoe Assen binnen het plaatje van de Universiteit van het Noorden past.

‘Daarbij is onder meer een mogelijke koppeling van activiteiten aan bijvoorbeeld de TechHub in Assen aan de orde geweest,’ schrijft het college. ‘Met name het gegeven dat doorontwikkeling van de lijn MBO-HBO-WO momenteel volop in de belangstelling staat biedt in dat opzicht perspectief. De RUG gaat dit type samenwerking samen met de Hanzehogeschool verkennen.’

Volgens het college wordt in de loop van het jaar meer bekend over de samenwerking tussen Assen en de RUG.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu