We rijden netjes 100 kilometer per uur. Nu kan de gemeente Assen starten met uitbreiding woonwijk Kloosterveen

De belangstelling voor bouwen in Kloosterakker was tijdens een inloopavond in juni 2019 al groot. Archief DvhN/Jaspar Moulijn

De gemeente Assen mag starten met de bouw van 500 nieuwe woningen in de wijk Kloosterveen. De gemeente heeft daarover afspraken gemaakt met de provincie, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

De uitbreiding van de wijk Kloosterveen in Assen liep in november 2019 vertraging op, omdat Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Vogelbescherming Nederland naar de rechtbank stapten. Zij deden dit op grond van de stikstofdepositie en de aantasting van het foerageergebied van ganzen en zwanen. De vijfhonderd nieuwe huizen worden vlakbij het hoogveengebied Fochteloërveen gebouwd. De natuurorganisaties melden nu dat er ‘goede afspraken’ zijn gemaakt, waardoor de bezwaren worden ingetrokken.

Wethouder Karin Dekker (GroenLinks) van Assen is zeer tevreden. „Hopelijk kan medio 2021 de bouw van de huizen starten. We hopen nog dit jaar de bestemmingsplanprocedure te kunnen afhandelen.” Ze is goed te spreken over de constructieve rol die de natuurorganisaties hebben gespeeld om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Langzamer rijden werpt zijn vruchten af

De afspraken houden in dat de gemeente Assen mag beginnen met de bouw van de woningen, maar dat de woonwijk geen extra stikstofuitstoot veroorzaakt op het Fochteloërveen. Ook moeten negatieve effecten aan de natuur, zoals het verlies aan leefgebied van toendrarietganzen, wilde en kleine zwanen en kraanvogels, worden voorkomen of gecompenseerd.

„We hebben uitgerekend dat onder andere de verlaging van de maximumsnelheid op de autowegen net voldoende stikstofruimte oplevert om de nieuwe huizen te bouwen”, vertelt woordvoerder Mijke Boedeltje van de provincie Drenthe. Na een uitspraak van de Raad van State dat er geen nieuwbouw in de buurt van natuurgebieden mag plaatsvinden, verlaagde de regering de maximumsnelheid op autosnelwegen.

Foeragegebied voor 20.000 ganzen

Een heikel punt is de positie van ganzen en zwanen die overwinteren in het Fochteloërveen. „De vogels slapen er, maar ze eten elders”, vertelt woordvoerder Fred Prak van Vereniging Natuurmonumenten, die Fochteloërveen in beheer heeft. „De vrees is dat de woningbouw hun voedselgebied te veel gaat verstoren.” In een doorsnee winter wonen zo’n 20.000 toendrarietganzen in het Natura 2000 gebied, en daarnaast nog zo’n 100 wilde en kleine ganzen. „Toendrarietganzen zijn gewend om op de toendra’s te leven, ze zijn geen mensen gewend”, vertelt Prak. „Het is de bedoeling dat ze hier goed doorvoed raken, zodat ze in de korte zomer in het hoge Noorden eieren kunnen leggen en uitbroeden. De dieren doen zich tegoed aan gras en oogstresten, maar als er een hond, een wandelaar of een fietser aankomt, schrikken ze.”

Een onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen wat het effect van de woonwijk op de eetgewoonten van de ganzen is. Dit moet tegelijkertijd met de woningbouw van start gaan. Prak: „We zijn blij dat er nu aandacht is voor het eetgedrag van ganzen en zwanen. We vragen hier al langer aandacht voor, omdat dit onder druk staat van allerlei veranderingen in op het platteland. Mochten er negatieve effecten zijn, dan komt er geld om die te verhelpen.” De provincie Drenthe voert de maatregelen uit die uit het onderzoek naar voren komen.Nieuws

Meest gelezen

menu