Gemeente Midden-Drenthe bezuinigt op groen-onderhoud

Snoeien. FOTO ARCHIEF DVHN

Bewoners hebben geen vergunning meer nodig voor het kappen van bomen en worden gestimuleerd zelf groen onderhouden. Het college van Midden-Drenthe wil met het nieuwe groenbeleidsplan 150.000 euro besparen.

Bewoners hebben geen vergunning meer nodig voor het kappen van bomen en worden gestimuleerd zelf groen onderhouden. Het college van Midden-Drenthe wil met het nieuwe groenbeleidsplan 150.000 euro besparen.