Gemeente tast in de buidel voor burenruzie

Foto: Archief DvhN

De gemeente Borger-Odoorn wil 105.500 euro uittrekken om een burenruzie te beëindigen.

De gemeente Borger-Odoorn wil 105.500 euro uittrekken om een burenruzie te beëindigen.

Voor die prijs is eigenaar Koos Lampert bereid zijn pand plus perceel aan het Zuiderdiep in Valthermond af te staan.

Op voet van oorlog
Lampert en diens zoon Alexander leven al sinds 2008 op voet van oorlog met de buren, de familie Strik. Beide partijen leven op elkaars lip in een oud pand in Valthermond, waarin ooit een bakkerij was gevestigd. Het woongedeelte, waar de familie Strik met vier kinderen woont, wordt door een dunne muur gescheiden van de bedrijfsruimte van Alexander Lampert. Toen die zich daar met zijn bedrijf Spridget Company ging toeleggen op restauratie van oldtimer auto's, werd de sfeer tussen de buren grimmiger.

Strik klaagde over stank en geluid. Inschakeling van een leger mediators, ambtenaren, wethouders, burgemeester en bestuursrechters leverde niet het gewenste resultaat op. De Raad van State oordeelde uiteindelijk dat Spridget Company zijn bedrijfsactiviteiten moest stopzetten, maar daarmee was Strik niet van Lampert af. In ruil voor restauratie van auto's toverde Lampert een nieuwe zakelijke troef uit de hoed: een groothandel in afvalpersen. Waardoor de ruzie in alle hevigheid oplaaide.

Voorstellen
De laatste poging van het college om de scherpe kantjes van de ruzie af te halen, was aanpassing van het bestemmingsplan. Voor de twee-onder-eenkapper zou de bestemming volgens het voorstel worden gesplitst in ‘wonen' voor de familie Strik en ‘bedrijven' voor Lampert. Dat voorstel werd getorpedeerd door de raad. In die discussie werd destijds al gezinspeeld op aankoop van het pand.

Met een voorstel van die strekking komt het college donderdagavond terug bij de raad. Die krijgt de kans wensen en bedenkingen te uiten. Zo niet, dan wil het college er meteen een klap op geven. Burgemeester Jan Seton legt uit: ,,Kijk je naar het verloop van dit conflict dan is dit een bijzondere, maar gepaste oplossing.'' Na aankoop is sloop een serieuze optie.

Eerste stap
Familie Strik is blij dat de eerste stap is gezet. ,,Je moet nooit te vroeg juichen, maar dit lijkt het begin van een structurele oplossing'', zegt Marianne Strik. Lampert heeft zijn groothandel in afvalperzen inmiddels verplaatst naar Ees.

Nieuws

Meest gelezen

menu