Gemeente verzoekt bewoners camping Anloo zich te melden of te vertrekken. Na 23 maart volgen de dwangsommen

Camping Anloo werd in januari vorig jaar failliet verklaard. Foto: Marcel Jurian de Jong

Permanente bewoners van camping Anloo krijgen van de gemeente Aa en Hunze tot 23 maart de tijd om zich bij de gemeente te melden of te vertrekken. Na die datum gaat de overheid dwangsommen opleggen van 30.000 euro.

Aa en Hunze heeft vorige week aan 32 adressen op camping Anloo een brief gestuurd. Daarin benadrukt de gemeente dat de geadresseerde weet dat hij of zij niet mag wonen op Recreatiepark Anloo, maar dat op verschillende data is geconstateerd dat dat wel het geval is.

De gemeente schrijft het volgende:

‘Door middel van deze brief willen wij u laten weten dat wij van plan zijn een last onder dwangsom op te leggen van 30.000 euro. U krijgt in dat besluit een termijn waarbinnen u de bewoning kunt beëindigen zonder dat u de dwangsom moet betalen.’

Voordat die dwangsombrieven bij de gemeente de deur uit gaan, krijgen bewoners de gelegenheid hun ‘mening of zienswijze’ aan de gemeente kenbaar te maken. Dat kan schriftelijk of in een persoonlijk gesprek met een ambtenaar.

‘U kunt er eveneens voor kiezen om voor de datum van 23 maart 2020 in een reguliere woning te gaan wonen’, schrijft de gemeente.

Liefst een schriftelijke reactie

,,We hebben het liefst dat mensen hun verhaal op papier zetten’’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Bij een telefonisch gesprek, maken wij er een verslag van en in een telefonisch gesprek kan iemand dingen misschien toch net even anders zeggen dan bedoeld.’’

Meerdere bewoners van de camping zijn ondertussen een inzamelactie begonnen. Ze willen de camping opknappen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu