Gemeenten en scholen in Zuidoost-Drenthe willen meer aandacht voor schoolverlaters

Arwin Nimis en Robert Kleine: Foto Gemeente Emmen

Om schooluitval onder jongeren nog verder terug te dringen hebben gemeenten en scholen in Zuidoost Drenthe donderdag een nieuw plan ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het plan is er meer aandacht voor de ondersteuning van alle jongeren van 12 tot 23 jaar zonderdiploma van havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

In het nieuwe programma vindt er meer samenwerking plaats tussen regionale instanties. De gemeenschappelijke sociale dienst Menso in Emmen slaat daarom de handen ineen met de drie gemeenten, het middelbaar onderwijs, zorginstanties, werkgevers, UWV en hulpinstanties in de regio.

‘Alle partijen die meedoen in dit plan snappen dat een integrale aanpak, waarbij echt samengewerkt wordt, jongeren echt helpt,’ meldt de Emmer wethouder Robert Kleine (CDA). ‘Onze boodschap: iedereen is en blijft welkom. Dat helpt de jongere zelf en de regio uiteindelijk ook.’

Wethouder Robert Kleine zette namens de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn een handtekening onder het plan. Arwin Nimis, voorzitter van college van bestuur van het Drenthe college, deed dit namens het Middelbaar Beroepsonderwijs en Voortgezet onderwijs.

6.000 minder schoolverlaters

Het nieuwe programma moet van start gaan vanaf het schooljaar 2020-2021. Het is de bedoeling dat het aantal voortijdige schoolverlaters landelijk gezien met ruim 6.000 leerlingen daalt. Momenteel stoppen zo’n 26.000 leerlingen voortijdig met hun opleiding.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu