Gemeenten en scholen in Zuidoost-Drenthe willen meer aandacht voor schoolverlaters

Arwin Nimis en Robert Kleine: Foto Gemeente Emmen

Om schooluitval onder jongeren nog verder terug te dringen hebben gemeenten en scholen in Zuidoost Drenthe donderdag een nieuw plan ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het plan is er meer aandacht voor de ondersteuning van alle jongeren van 12 tot 23 jaar zonderdiploma van havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

In het nieuwe programma vindt er meer samenwerking plaats tussen regionale instanties. De gemeenschappelijke sociale dienst Menso in Emmen slaat daarom de handen ineen met de drie gemeenten, het middelbaar onderwijs, zorginstanties, werkgevers, UWV en hulpinstanties in de regio.

Nieuws

menu