Gemeenteraad Noordenveld wil gesprek met IMG over gasopslag Langelo: 'Inwoners verdienen snel duidelijkheid over schadeafhandeling'

Een afvaardiging van de gemeenteraad van Noordenveld wil op korte termijn in gesprek met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Inzet: snel duidelijkheid voor inwoners.

Gasopslag Norg

Gasopslag Norg Foto: Duncan Wijting

De raad doet woensdag een brief de deur uit met die oproep. Aanleiding is het rapport van TNO en TU Delft in opdracht van het IMG. De conclusie van dat rapport luidt dat schade aan huizen in de omgeving van de gasopslag Langelo niet is veroorzaakt door ‘diepe bodemdaling’ als gevolg van het in- en uitpompen van gas in de opslag en gaswinning in de kleine velden.

Nieuws

Meest gelezen

menu