Gemeenteraad Westerveld verslikt zich in digitaal vergaderen: wel beeld, geen geluid (over een week nieuwe poging)

Foto Shutterstock

De coronacrisis dwingt gemeenteraden op een andere manier te debatteren. De raad van Westerveld verslikte zich dinsdagavond in de geplande digitale vergadering.

De raadsleden wachtte een volle agenda. De heren en dames zouden het onder meer over de mogelijke invoering van diftar hebben. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en komt er op neer dat huishoudens extra gaan betalen voor elke kilo restafval, ook wel ‘grijs afval’ genoemd.

Maar van enige discussie kwam het niet.

Vanwege corona zou de vergadering online worden afgewerkt. Belangstellenden konden er via de website van de gemeente getuige van zijn. Rond 20.00 uur, het begintijdstip van de vergadering, verschenen een voor een alle raadsleden, de wethouders en burgemeester Rikus Jager in beeld. Een deel van hen zat thuis achter de laptop, de rest had zijn gebruikelijke plek in de raadszaal ingenomen, op veilige afstand van de anderen.

Wel beeld, maar geen geluid

Geluid was er evenwel niet. En dat bleef zo, tot de herstelpogingen pakweg een uur later werden gestaakt. De volgers zagen daarna via de gebruikelijke livestream met Webcast hoe in de raadszaal afscheid werd genomen van griffier Roelof van der Veen. De rest van de lange agenda schuift door naar een nieuwe raadsvergadering, over precies een week: dinsdag 28 april. Een nieuwe poging om digitaal te debatteren.

Het was dinsdagavond niet bekend welke technische malheur de raad van Westerveld precies parten heeft gespeeld. De gemeente zou vergeefs hebben geprobeerd om de noodzakelijke verbindingen tot stand te brengen door Zoom te koppelen aan het beproefde Webcast.

Veel kritiek op Zoom

Waarom Westerveld uitgerekend voor de videochatapp Zoom heeft gekozen, is onduidelijk. Er is veel kritiek op Zoom, met name op de veiligheid van de verbindingen. Vorige week verbood het ministerie van Defensie medewerkers om via de app te communiceren.

Nieuws

Meest gelezen

menu