Gemeenteraad Westerveld verslikt zich in digitaal vergaderen: wel beeld, geen geluid (over een week nieuwe poging)

Foto Shutterstock

De coronacrisis dwingt gemeenteraden op een andere manier te debatteren. De raad van Westerveld verslikte zich dinsdagavond in de geplande digitale vergadering.

De raadsleden wachtte een volle agenda. De heren en dames zouden het onder meer over de mogelijke invoering van diftar hebben. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en komt er op neer dat huishoudens extra gaan betalen voor elke kilo restafval, ook wel ‘grijs afval’ genoemd.

Nieuws

menu