Gemeenteraad van Westerveld wil niet meewerken aan plan Natuurmonumenten om betaald parkeren in te voeren

Parkeren bij natuurgebieden moet gratis blijven, vindt men in Westerveld. FOTO ARCHIEF DVHN

Als het aan de raad van Westerveld ligt, kunnen bezoekers van natuurgebieden in deze gemeente gratis blijven parkeren. Dinsdagavond is een motie van die strekking aangenomen.

Natuurmonumenten maakte begin vorige week bekend dat ze in drukke natuurgebieden betaald parkeren wil invoeren. De opbrengst wil de natuurorganisatie gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden.

Verspreid over het land heeft Natuurmonumenten ruim 100.000 hectare natuur onder haar hoede. In de loop van dit jaar wordt duidelijk in welke gebieden precies het gratis parkeren straks verleden tijd is.

‘Het zal ook wel in Westerveld ingevoerd worden’

Alfred Schoenmaker van Duurzaam Sterk Westerveld (DSW) vindt het aannemelijk dat het betaald parkeren ook in natuurgebieden in Westerveld ingevoerd zal worden. Hij had een motie op de raadsagenda laten zetten. ‘Deze maatregel kan een negatief effect hebben op het toeristisch karakter van Westerveld. De toegankelijkheid van de natuurgebieden kan verminderen’, stelt Schoenmaker daarin.

Hij is ook bang dat de plannen van Natuurmonumenten tot ongewenst parkeergedrag in de omgeving leiden.

De motie roept B en W op om na te gaan of Natuurmonumenten het betaald parkeren ook in Westerveld in wil voeren. Zo ja, dan moet het college daar niet aan meewerken, aldus de motie.

Die werd, met uitzondering van Progressief Westerveld (PW), door alle andere fracties gesteund.

‘Motie is volstrekt voorbarig’

Michiel van de Kasteelen (PW) vond de motie ‘volstrekt voorbarig’. Wat hem betreft wacht Westerveld eerst de uitkomst af van de pilot van Natuurmonumenten met betaald parkeren in het Gelderse Vorden. Die start deze zomer.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu