Gemeenteraad steekt koppen bij elkaar: gezamenlijk amendement tempert stijging van ozb in Westerveld

De raad van Westerveld stelde de begroting vast. Foto DvhN

In Westerveld hoeft de onroerendezaakbelasting (ozb) komend jaar minder omhoog dan eerder aangekondigd. De gemeente krijgt drie in plaats van vijf ton extra in het laatje.

Net als veel andere gemeenten kampt Westerveld met de steeds hogere kosten van WMO (thuishulp aan zorgbehoevenden met name) en jeugdzorg. Daarnaast zag de sterk op recreatie leunende gemeente door de coronacrisis het aantal bezoekers, en daarmee de inkomsten uit toeristenbelasting, flink terugvallen.

Om de begroting voor 2021 toch sluitend te krijgen, hebben B en W voorgesteld de lokale belastingen fors te verhogen.

De gemeenteraad stak daar dinsdag bij het vaststellen van de begroting evenwel een stokje voor. Dankzij een gezamenlijk amendement van alle zes fracties staan diverse investeringsplannen van het college voorlopig in de ijskast. Zo houdt Westerveld nu 150.000 euro in de portemonnee die waren bedoeld om in de reserve voor sportaccommodaties te storten. Ook de aanleg van een ‘voedselbos’ bijvoorbeeld en een donatie in het fonds voor onderhoud aan kunstwerken moeten wachten.

Twee in plaats van vier ton in de min

Na deze ingrepen schrijft de gemeente volgend jaar nog altijd rode cijfers, maar het tekort op de begroting valt nu beduidend lager uit: ruim twee in plaats van bijna vier ton. In ieder geval is er dankzij het amendement voldoende lucht om in ieder geval de ozb-verhoging binnen de perken te houden.

Overigens werden niet alleen uitgaven geschrapt. Op voorstel van de PvdA greep de raad het gezamenlijke amendement aan om De Proefkolonie in Frederiksoord volgend jaar 25.000 euro steun toe te schuiven. Dat bedrag stond niet in de oorspronkelijke begroting. Mogelijk kan het nieuwe museum ook de jaren erna geld van de gemeente krijgen, maar dat hangt af van de financiële resultaten.

Tien mille achter de hand voor andere musea

De Proefkolonie opende voorjaar 2019 de deur. Door de coronacrisis heeft het museum het erg moeilijk. Deze zomer pasten de provincie en de gemeente samen al een keer 44.000 euro bij.

Ook voor enkele kleine musea in Westerveld, zoals het archeologische OERmuseum in Diever, zijn het zware tijden. De raad besloot dinsdagavond ook voor deze musea in totaal 10.000 euro achter de hand te houden. In de voorjaarsnota wordt bepaald of het geld daadwerkelijk wordt overgemaakt.

In eerste instantie lag een ander amendement op tafel, van alleen de coalitiepartijen VVD, DSW en Gemeentebelangen. Na een schorsing van niet minder dan een uur doken coalitie en oppositie verrassend op met het gezamenlijke amendement. Belangrijkste verschil: er komen alsnog 300.000 gemeentelijke euro’s beschikbaar voor een nieuw parkeerterrein bij De Proefkolonie. In het eerste amendement was door deze, wél in de begroting opgenomen, investering een streep gezet.

Erg slecht ontvangen door oppositie

Bij het begin van de raadsvergadering bleek de door B en W ingediende begroting erg slecht ontvangen door de oppositie. Die sprak zich er voor Westerveldse begrippen opvallend negatief over uit.

Michiel van de Kasteelen (Progressief Westerveld) had het over ‘zwalkend beleid’. Jan Puper (PvdA) vond het college ‘onvoldoende creatief’. Volgens Gerjo Ballast van het CDA waren geen echte keuzes gemaakt. Richting B en W: ,,U bent het konijn dat in de koplampen kijkt. Deze begroting is onacceptabel.”

Maar de amenderingen verzachtten het leed dusdanig dat ook deze fracties uiteindelijk instemden met de begroting voor volgend jaar.

Nieuws

Meest gelezen

menu