Geringe verbetering van verkeersveiligheid op en rond Het Haagje in Hoogeveen (geen geld voor uitgebreider pakket)

De gemeente wil de verkeersveiligheid in het Hoogeveense centrum verbeteren, maar kiest voor sobere ingrepen Foto: Archief/DvhN

Het college van Hoogeveen wil de verkeersveiligheid op en rond Het Haagje verbeteren, maar trekt daar met het oog op de beroerde financiële situatie van de gemeente niet meer dan 25.000 euro voor uit.

De verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers in dit deel van het centrum is al lange tijd onderwerp van discussie.

Uit een eerder gehouden enquête bleek dat bewoners van Het Haagje, de Schutstraat en de Notaris Mulderstraat vrijwel dagelijks hinder ondervinden van de snelheid, intensiteit en het geluid van verkeer.

Onderzoek

De gemeenteraad maande het college eind oktober vorig jaar tot actie. Er kwam een onderzoek naar snelheidsbeperkende maatregelen in het gebied waar vooral veel senioren en ouderen wonen. De uitkomsten zijn inmiddels bekend.

De gemeente Hoogeveen trekt op z’n vroegst in 2021 geld uit voor verkeersverbeteringen op en rond Het Haagje. Nu is er geen budget voor. Met het oog op de penibele financiële situatie van de gemeente kiest het college voor een sobere variant.

Die geringe maatregelen kosten 25.000 euro. Ingrepen die de verkeersveiligheid verder zouden verbeteren, met name voor overstekende voetgangers, vergen een investering van 115.000 euro.

30 km-zone

Het voorstel is nu om een 30 km-zone in te voeren op Schutstraat/Haagje, tussen de Van Limburg Stirumstraat en de Notaris Mulderstraat. Verder worden zebrapaden aangebracht op de twee bestaande oversteken in de Schutstraat.

Op de Schutstraat bij Het Kruis moet een laad- en loshaven komen, die geldt van 07.00 tot 10.00 uur. De bestaande gehandicaptenparkeerplaats wordt verplaatst. Daarnaast is het plan om een zebrapad over het Kaaplaantje aan te leggen.

Dat geldt ook de Notaris Mulderstraat, waar op de bestaande verhoging bij de oude bibliotheek een zebramarkering wordt aangebracht. Tot slot wil de gemeente een aantal kleine aanpassingen doorvoeren.

Presentatie

De gemeenteraad krijgt de voorstellen gepresenteerd tijdens de vergadering van donderdag 28 mei. Het college wil de verkeersaanpassingen meenemen in de programmabegroting 2021-2024.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu