Gezocht: politiek vertrouwen in Hoogeveen (want het begint wel erg te schrijnen)

Het politieke vertrouwen in Hoogeveen is na diverse incidenten zoek. Foto: DvhN

En opnieuw beloofden burgemeester en wethouders in Hoogeveen beterschap als het gaat om het tijdig, goed en volledig informeren van gemeenteraad en inwoners. Op die verzekering zit inmiddels veel inflatie.

Burgemeester en wethouders in Hoogeveen willen de communicatie richting gemeenteraad, burgers en media beter laten aansluiten bij ‘de werkelijke ontwikkelingen’. Opdat de krant geen spoorboekjes meer doorkruist of al via sociale media een levendige discussie ontstaat.

‘Nieuwe realiteit’

Burgemeester Karel Loohuis sprak donderdagavond van ‘een nieuwe realiteit’, waarin het college steeds vaker vanuit de verdediging verantwoording aflegt. ,,Dat komt het democratisch debat niet ten goede’’, meende hij.

Daarom, zo verklaarde Loohuis, gaat de gemeente de communicatie en informatievoorziening anders inrichten. ,,Met als uitgangspunten: inwonerparticipatie en het delen van onze drijfveren.’’

Waar hebben we dat eerder gehoord?

Brandjes blussen

Het is niet voor het eerst dat het college de in- en externe verhoudingen wil verbeteren. De burgemeester en de wethouders van Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie hebben de afgelopen twee jaar diverse brandjes moeten blussen en beterschap beloofd.

Maar alle herstelwerkzaamheden, evaluaties en heisessies hebben niet veel opgeleverd. Dat kwam afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering pijnlijk aan de oppervlakte.

Onderschatting

De gang van zaken rond de aankoop van een winkelpand in de Tamboerpassage, die eerder door deze krant onthuld werd, zorgde voor de zoveelste frontale botsing tussen college en oppositiepartijen. Dit keer veroorzaakt door een schromelijke onderschatting van deze politiek en maatschappelijk gevoelige kwestie.

Wethouder Erik Giethoorn (CDA) waande zich uren in een verbale schiettent, waarbij de rest van het college het ook moest ontgelden. De zes oppositiepartijen, niet vies van wat politiek theater, maakten van hun hart geen moordkuil.

‘Onvoorstelbaar’ (GroenLinks), ‘niet uit te leggen’ (PvdA), ‘minachting van de raad’ (D66), ‘arrogant en niet-transparant’ (SP), ‘totaal gebrek aan zelfreflectie en bestuurlijk inzicht’ (VVD), ‘geen empathisch vermogen’ (SGP). Zelfs coalitiepartij CDA erkende dat de eigen wethouder gevoeligheden in dit dossier heeft onderschat. Een nieuwe motie van wantrouwen en eentje van treurnis zijn aangekondigd.

Optelsom

Al snel maakten partijen de optelsom van de afgelopen twee jaar. Neem de motie van afkeuring, in november 2018, op de ongekend felle reactie van het college op het kritische Rekenkamerrapport over de bouw van een kunstijsbaan met zwembad. In september 2019 gevolgd door een motie van wantrouwen vanwege de complete mislukking van dat prestigieuze project.

Eerder dat jaar, in mei 2019, kreeg het Hoogeveense college een motie van treurnis toegeworpen na het proces rond de komst van een kindcentrum in de wijk Wolfsbos. De bouw daarvan viel maar liefst 78 procent duurder uit.

Historisch incident

Een maand later deed zich een even opmerkelijk als historisch incident voor: de voltallige oppositie verliet de raadszaal uit protest voor de ‘machtspelletjes’ van coalitiepartijen Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie. Hoewel de scherpe kantjes daar van af zijn, is de lieve vrede nog niet getekend.

Vooral ook omdat tot dusver strak langs de scheidslijnen van oppositie en coalitie is gestemd. Daarmee weet het college zich verzekerd van een comfortabele meerderheid.

In Hoogeveen ligt het dualisme al een tijd op het kerkhof. Voor wedkantoren is er geen lol aan: de Hoogeveense einduitslag van 18-13 lijkt in beton gebeiteld.

En dus kan het college gewoon verder, al vertoont de fundering steeds meer overeenkomsten met de beroerd uitgeharde palen onder parkeergarage De Kaap.

Die werden vervangen.

Schuren en schrijnen

Of bestuurlijk Hoogeveen in deze financieel zware tijden gediend is met een politieke crisis, is zeer de vraag. Het wantrouwen is groot, maar de gemeente heeft nu vooral baat bij continuïteit en draagvlak. Die aspecten schuren en schrijnen echter zo, dat de roep om politieke sensitiviteit niet onbeantwoord kán blijven. In het belang van Hoogeveen.

Het college moet daarom naarstig op zoek naar vertrouwen, naar een politieke antenne en vaardigheden om effectief te functioneren in het spanningsveld van uiteenlopende belangen, duivelse dilemma’s en complexe vraagstukken. Dat begint met bewustwording van de eigen communicatie, ook non-verbaal, een juiste toonzetting en het kunnen luisteren, reflecteren en overtuigen.

En het is te leren.

Nieuws

Meest gelezen

menu