'Gouden handen' gewaardeerd op Hondsrug College Emmen

Taal en rekenen moeten op het vmbo niet meer de doorslag geven of een leerling slaagt. Laat beroepsvakken zwaarder meetellen, zegt Rolf Mulder van het Hondsrug College Emmen.

Beroepsvakken moeten meer gewaardeerd worden, vindt Rolf Mulder. Foto Boudewijn Benting

Beroepsvakken moeten meer gewaardeerd worden, vindt Rolf Mulder. Foto Boudewijn Benting

,,Bij ons op het vmbo zitten leerlingen die geweldig zijn in hun vak. Het zijn uitstekende kappers of installateurs, maar omdat ze minder goed zijn in Nederlands en wiskunde, stromen ze door naar het laagste niveau van het mbo. Zonde van hun talenten. Het is tijd de beroepsvakken van de basis- en kader beroepsgerichte leerweg (bb en kb) te herwaarderen.''

Dit zegt Rolf Mulder, vmbo-directeur van het Hondsrug College Emmen. ,,Die vakken moeten bij het examen zwaarder meewegen. Op zijn minst moeten leerlingen ze kunnen gebruiken als compensatie voor hun onvoldoendes op Nederlands of wiskunde/rekenen.''

Ondergewaardeerd
Het is de directeur van het Vakcollege, een vmbo-basis en -kader waar leerlingen gemiddeld vijftien uur per week praktijkvakken krijgen, een doorn in het oog dat die vakken niet meer worden gewaardeerd.

Het komt zegt hij, omdat het vmbo – het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs – niet wordt gezien als beroepsonderwijs maar net als mavo en havo als algemeen vormend onderwijs. En tja, dan is het vmbo inderdaad de laagste vorm van algemeen vormend onderwijs.

Een kind op het vmbo, daar wordt laatdunkend naar gekeken en het vmbo heeft een lage maatschappelijke status. Mulder: ,,Deze kinderen, die vaak anders leren dan uit een boekje, weten en voelen dat en dit heeft gevolgen voor hun motivatie en inzet. Door de beroepsvakken centraal te stellen, kunnen deze leerlingen zich beter bewijzen en ontwikkelen.''

Nu moeten vmbo-bb- en kb-leerlingen minimaal een 5 op Nederlands halen en een voldoende voor wiskunde/rekenen om te slagen. En als ze met de hakken over de sloot slagen, ook al hebben ze achten en negens op hun beroepsvakken, dan stromen ze door soms naar het laagste niveau op het mbo. ,,Deze leerlingen hebben gouden handjes en vervolgens worden ze ondergeplaatst. Dat werkt demotiverend. Ze kunnen immers een veel hoger niveau aan.''


Rolf Mulder

Richtingen vmbo opheffen
Hij wil Nederlands en rekenen niet wegcijferen. ,,Maar die vakken krijgen ze ook al bij beroepsvakken. Hebben ze dat onvoldoende onder de knie dan slagen ze niet voor dat vak. Een timmerman moet bijvoorbeeld goed zijn in meetkunde. Het gaat mij er om dat dat cijfer voor bijvoorbeeld Nederlands nu dominant is, terwijl ik zeg: ze moeten een voldoende op hun beroepsvakken halen om te slagen. Ook al hebben ze een onvoldoende voor rekenen en taal.''

Mulder pleit daarom voor het opheffen van de richtingen basisberoeps-, kaderberoeps- en gemengde leerweg op het vmbo. ,,Dat onderscheid is er omdat daarbinnen het niveau van het Nederlands en wiskunde/rekenen verschilt. Niet omdat de beroepsgerichte vakken zo uiteenlopen. Qua opdrachten is er namelijk nauwelijks niveauverschil tussen de basis-, kader- en gemende leerweg.'' Het is beter om niveaudifferentiaties in te voeren, bijvoorbeeld vmbo A, B en C, waarbij C het hoogste niveau is. ,,Leerlingen krijgen dan een diploma met daarop het niveau van de afgeronde beroepsgerichte vakken. Het mbo, waarmee afspraken moeten worden gemaakt, moet daar met haar opleidingen op aansluiten.''

Zelfvertrouwen
Op die manier moeten de beroepsvakken weer de kern worden van het beroepsonderwijs, hoopt Mulder. Dan voelen leerlingen die op deze wijze leren zich meer gewaardeerd, worden ze enthousiast en krijgen ze meer zelfvertrouwen, omdat ze goed zijn in hun vak. Anders raken ze constant gefrustreerd omdat ze iets niet kunnen. ,,Meer waardering voor beroepsopleidingen past ook bij de maatschappelijke trend dat er steeds meer waardering is voor vakmanschap.''

Het Hondsrug College gaat een verzoek bij het ministerie van Onderwijs indienen om de plannen nader uit te werken en ermee te experimenteren. ,,Ik wil graag laten zien dat dit kan en dat het een positief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs en de betrokkenheid van leerlingen. Een stelselwijziging is niet nodig, wel een herwaardering van de vakken en aanpassing van de examenregels.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu