Groeiend verzet tegen klimpark met reclamemast in Pesse: 'Onevenredig grote inbreuk op het woongenot'

De weerstand tegen de komst van een klimpark met uitkijk/reclametoren bij Pesse is flink toegenomen. De bijgestelde plannen leverden maar liefst 154 zienswijzen op, 89 reacties meer dan de vorige keer.

Op basis van de maatvoering in het bestemmingsplan is dit volgens het actiecomité het waarheidsgetrouwe beeld van de reclamemast, vanuit Pesse gezien.

Op basis van de maatvoering in het bestemmingsplan is dit volgens het actiecomité het waarheidsgetrouwe beeld van de reclamemast, vanuit Pesse gezien. Foto: FIR Infra

Dat leert navraag bij de gemeente Hoogeveen. Vorige week sloot de termijn waarbinnen mensen protest konden aantekenen tegen het ontwerpbestemmingsplan voor het ‘avonturenbos’ bij het tankstation Green Planet van Edward Doorten aan de A28.

Die ondernemer wil daar onder meer een klimpark, uitkijk/reclametoren met boomtoppenpad, horecavoorzieningen en verblijfsaccommodatie realiseren.

‘Aangenaam verrast’

,,Het aantal zienswijzen heeft ons aangenaam verrast’’, reageert woordvoerder Folkert Metselaar van Gien Planet. Dit actiecomité vertegenwoordigt zo’n 120 bewoners. ,,Je merkt dat het onderwerp steeds meer leeft, bewoners praten er onderling ook over.’’

Op een bijeenkomst van het actiecomité in Pesse, medio december vorig jaar, werd aan de hand met een filmpje getoond wat de plannen voor de omgeving betekenen. ,,Dat heeft indruk gemaakt’’, zegt Metselaar. ,,Mensen hadden geen idee van de impact.’’

Volgens hem is het filmpje niet uitvergroot. ,,Het is een waarheidsgetrouw beeld’’, poneert Metselaar. ,,Het is gebaseerd op de maatvoering in het bestemmingplan en met de juiste software naar de realiteit vertaald.’’

Beroering

De beroering onder inwoners van Pesse en de buurtschap Eursinge ontstond al in de zomer van 2018, toen Edward Doorten (en mede-initiatiefnemer Richard Veldboer) de plannen voor een ‘ Green Edge avonturenbos ’ ontvouwde. Ook wil de pomphouder Green Planet uitbreiden met een overdekt tankeiland (voor vloeibaar gemaakt aardgas, waterstof en (bio)diesel) en een vrachtwagenparkeerplaats.

Om een en ander te kunnen uitvoeren moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De eerste stap in dat proces leverde vorig jaar 65 zienswijzen op. De toenmalige en huidige protesten spitsen zich vooral toe op de 50 meter hoge uitkijk-reclametoren (met LED-verlichting) die Doorten nodig heeft ‘om economische redenen’. Het moet een blikvanger zijn voor zijn tankstation.

Platform verlaagd

Hoewel het uitkijkplatform in de jongste plannen verlaagd is van 25 naar 19 meter, maken veel omwonenden zich zorgen over de hoger gelegen LED-schermen. ,,Dit past niet in het landschap en zorgt voor een onevenredig grote inbreuk op het woongenot’’, meent Metselaar.

De bezwaarmakers vrezen ook dat er straks alleen een reclamemast staat, zonder klimpark. Metselaar: ,,In de exploitatieovereenkomst met Doorten ontbreekt de harde voorwaarde dat er geen toren mag komen, als het klimpark niet doorgaat.’’

Andere zorgen betreffen de geluidsoverlast door bezoekers van het klimpark en de evenementen, privacyverlies en verkeer- en parkeeroverlast door de uitbreiding van Green Planet.

‘Niet gerust’

Ondanks de enorme toename van bezwaren tegen de plannen is Metselaar niet gerust op het vervolg. ,,De gemeente wil wel meewerken aan de plannen van Doorten, die zelf ook niet opgeeft. We wachten de inhoudelijke reactie af. Als het college niet naar de bewoners wil luisteren vestigen we onze hoop op de gemeenteraad.’’

Mocht ook dat niet het gewenste effect hebben, dan stapt het actiecomité naar de Raad van State.

Zowel de initiatiefnemer (bovenste filmpje) als het actiecomité hebben filmpjes online gezet die een impressie moeten geven van de toekomstige situatie. Zoek de verschillen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu