Groen licht voor bouw zonneparkje van 18 hectare langs A37, dicht bij afslag Nieuwlande

Boeren die geen turbines van windpark N33 op hun land hebben, verzetten zich tegen de komst van zonneparken bij Meeden en Scheemda.

Langs de A37, dicht bij afslag Nieuwlande/Geesbrug/Zwinderen, komt een zonneparkje van pakweg 18 hectare. B en W van Hoogeveen hebben hiervoor het licht op groen gezet.

Maart vorig jaar al vroeg GroenLeven uit Heerenveen de gemeente om een omgevingsvergunning voor het zonneparkje. Het college stemt daar nu mee in.

De vergunning is 25 jaar geldig. Na die periode moet het terrein weer worden ontruimd en in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

GroenLeven is een grote bouwer van zonneparken op land en in het water. Het Friese bedrijf krijgt voor het initiatief bij Nieuwlande een ontwerp-omgevingsvergunning in de bus. De komende zes weken ligt die tevens voor iedereen ter inzage. Pas na deze periode kan de vergunning definitief worden.

‘Niet in strijd met goede ruimtelijke ordening’

Het plan is strijdig met het bestemmingsplan voor deze locatie, tegen de snelweg Hoogeveen-Duitse grens aan. Toch zijn B en W akkoord, omdat het geplande zonneparkje ‘niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en een goede ruimtelijke onderbouwing bevat’, zo staat het in de ontwerp-omgevingsvergunning.

Hoogeveen wil in 2040 klimaatneutraal zijn en staat daarom in principe positief tegenover plannen voor zonneparken. Om plannen te toetsen heeft de gemeente, mede op verzoek van de raad, een ‘Afwegingskader’ vastgesteld. Dat bepaalt onder meer dat initiatiefnemers tijdig omwonenden polsen.

Afwegingskader 2.0

Vorig voorjaar is het Afwegingskader nog iets aangescherpt. De Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) heeft de gemeente er op gewezen dat het plan voor het zonneparkje bij Nieuwlande niet voldoet aan dit Afwegingskader 2.0. GroenLeven zou moeten worden gestimuleerd om het zonneparkje samen met een gebiedscoöperatie te ontwikkelen.

Daar zou geen sprake van zijn.

Maar volgens B en W kunnen zij de Friezen hier niet op aanspreken omdat die hun plannen hebben ingediend toen het oude Afwegingskader nog gold.

Nieuws

Meest gelezen

menu